Ofre for mobning får stresssymptomer
Tegn på mobning