Spørg advokaten: Får barnet automatisk et kongeligt navn?

Er det rigtigt, at børn, der ikke er navngivet inden seks måneder, bliver opkaldt efter en kongelig? Advokat Louise Vinkle giver svaret her.

Kære Louise

Da min mand og jeg fik vores første barn, fik vi at vide, at barnet skulle være døbt eller navngivet inden for seks måneder.

Vi har også hørt, at hvis man ikke overholder den tidsfrist, vil barnet blive opkaldt efter en af de kongelige. Er det korrekt?

Og hvilket kongeligt navn, ville ens baby få? Er der en bestemt række-følge på de kongeliges navne, eller har man som forælder selv indflydelse på det royale navn?

Med venlig hilsen “Hende med et ikke-royalt navn”

Kære du

Det er rigtigt, at alle børn skal have mindst et fornavn og et efternavn, inden de fylder et halvt år.

Hvis barnet ikke har fået et efternavn, vil det automatisk få moderens navn. Hvis barnet ikke har fået et fornavn, kan forældrene – eller dem, der har forældremyndigheden – straffes med bøde og pålægges tvangsbøder.

Forældrene vil naturligvis modtage rykkerbreve, inden de pålægges bøderne. Men barnet bliver ikke påduttet et royalt navn. Det er en skrøne.

Bedste hilsner Louise

Fakta

  • Tvangsbøder er bøder, der kan pålægges en person med det formål at gennemtvinge en forpligtelse, der ikke vedrører penge. Det kan for eksempel være navngivning af et barn eller udlevering af et barn til den anden forælder. Tvangsbøderne forfalder løbende, for eksempel dagligt, ugentligt eller månedligt, og de bortfalder, så snart forpligtelsen er efterlevet.