Spørg advokaten: Skal vi opdatere testamentet?

”JA” og hendes mand har mistet deres fælles søn. Nu vil de vide, om de bør opdatere testamentet for at sikre sig, at hendes søn fra første ægteskab får hele arven.

Kære Louise

I 2013 skrev min mand og jeg testamente. Jeg har en søn fra første ægteskab, og vi ønskede, at han skulle arve på lige fod med vores fælles søn. Min mand har altså ikke adopteret den ældste.

Nu er vores fælles søn desværre død, og vi overvejer at skrive et nyt testamente, så der ikke kan rejses tvivl om, at min søn nu er enearving. Vores fælles søn havde ikke stiftet familie, og han havde sat sin far og mig som arvinger efter sig. Er det nødvendigt med et nyt testamente?

Med venlig hilsen JA

Køb abonnementOg få Ude og Hjemme hver uge

Kære JA

Først og fremmest er jeg ked af at høre om tabet af jeres yngste søn. Da jeg ikke har set jeres testamente, kan jeg ikke give jer et helt sikkert svar. Men ofte vil man i et testamente tage stilling til, hvad der skal ske med arven, hvis en eller flere arvinger afgår ved døden inden jer.

Hvis I har gjort det, vil arven blive fordelt, som I har besluttet. Hvis det ikke fremgår direkte af jeres testamente, hvad der skal ske med arven i tilfælde af en arvings død, vil det komme an på fortolkningen af testamentet.

Hvis du dør før din mand, vil arven efter dig gå til din mand og din søn. Hvis din mand dør først, vil arven efter dig, når den tid kommer, gå til din søn. Det skyldes, at din mand og din søn ifølge loven er tvangsarvinger efter dig. Det er mere usikkert med arven efter din mand – særligt, hvis han lever længere end dig.

Jeg kan ikke udelukke, at en del af arven efter din mand vil gå til hans slægtninge, hvis han dør efter dig. Det kan også være, at hele arven efter ham vil tilfalde din søn.

Da det er usikkert, vil jeg anbefale jer at læse testamentet grundigt igennem. Hvis det ikke fremgår direkte af testamentet, hvordan arven skal fordeles hvis et af jeres børn afgår ved døden før jer, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat og få gennemgået testamentet og eventuelt få skrevet et nyt eller få et tillæg til det nuværende testamente.

Bedste hilsner Louise

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]