Spørg advokaten

Betaler jeg topskat af arven?

6. februar Af Louise Vinkle. Foto: Colourbox.
”Enebarnet” vil vide, om hun både skal betale boafgift og topskat af arven fra sine forældre. Advokat Louise Vinkle giver sit svar her.
Arvepapirer

Hej Louise

Min mor døde for et år siden, og min far sidder i uskiftet bo. Mine forældre har haft almindelige job, men har levet sparsommeligt samt boet i det samme hus i over 40 år, og derfor har min far nu en pæn formue.

Jeg er enebarn og arver dermed alt, når min far engang falder bort – der er mig bekendt ikke noget testamente og ingen hemmelige børn. Men hvordan er det med arveafgiften? Hvis jeg arver, skal jeg så både betale arveafgift og have en så høj indtægt det år, at jeg også skal betale topskat af pengene? Eller regnes arven ikke som indkomst, når der er betalt arveafgift?

Hvis jeg skal betale begge dele, foretrækker vi formentlig, at både mine børn og jeg hvert år får så meget som muligt i pengegave af min far. Mine forældre har jo betalt skat af pengene en gang, og hvis jeg derefter skal beskattes to gange, har det offentlige da virkelig fået deres andel af mine forældres hårdt tjente penge!

- Hilsen Enebarnet

Kære Enebarnet

Du skal betale boafgift – som tidligere hed arveafgift – af arven efter dine forældre, men pengene bliver ikke samtidig indkomstbeskattet.

Du vil derfor ikke skulle registrere arven på din forskudsopgørelse, og du vil ikke skulle betale topskat af den.

Eftersom du er barn af de afdøde, skal du alene betale den lave boafgift på 15 procent af arven. Inden de 15 procent fratrækkes, er der en bundfradrag, der ikke skal betales boafgift af. I 2023 er bundfradraget på 321.700 kroner. Beløbet stiger lidt hvert år.

Når din far dør, vil det både være boet efter din mor og din far, der skal skiftes, og det betyder, at der vil være to bundfradrag. Dermed er fradraget på 643.400 kroner, beregnet efter 2023-tal.

Så hvis dine forældre efterlader sig for eksempel 1.000.000 kroner, vil de første 643.400 kroner være afgiftsfri. De resterende 356.600 kroner skal der betales 15 procent i afgift af. Boafgiften vil derfor blive 53.490 kroner, og du skal ikke betale indkomstskat ved siden af.

Din far har også mulighed for at give dig og dine børn afgiftsfri, årlige pengegaver. I 2023 kan han give 71.500 kroner afgiftsfrit.

- Bedste hilsner Louise

Louise Vinkle

Fakta

Følgende personer skal betale boafgift med 15 procent:

  • Børn, stedbørn og deres afkom, adoptivbørn og bortadopterede børn.
  • Svigerbørn
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos den afdøde i en sammenhængende periode på mindst fem år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år.
  • Samlever (og andre personer), som man har boet sammen med i mindst to år før dødsfaldet, eller hvis man på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn.
  • Forældre.
  • En frasepareret eller fraskilt ægtefælle.
  • Ægtefæller og almennyttige organisationer betaler ikke boafgift.
  • Alle andre skal betale både bo- og tillægsboafgift, hvilket samlet udgør 36,25 procent.

 

    Sponsoreret indhold