Når det er svært at være mor og far

Det er en stor og svær beslutning at fjerne et barn fra dets forældre og anbringe det i plejefamilie eller på institution. Forinden bliver moderen og faderens evne til at være forældre undersøgt af myndighederne, og det er en lang og omhyggelig proces. Her kan du læse om, hvordan det foregår.

Charlotte Højlund
- Mor til 7, foredragsholder og forfatter

Charlotte Højlund giver hver uge gode tips til familien - helt uden løftet pegefinger.
Ud over at være mor til 7, er hun foredragsholder og forfatter til bogen "Moar - sådan får du hvilepuls i hverdagen".

Er mor den bedste i verden?

Da jeg i 1998 fik mit tredje barn, Kamille, viste TV2 en dokumentar, der hed "Er du mors lille dreng?" Det var en barsk udsendelse om et ungt par, der på ingen måde magtede at være forældre.

Deres lille dreng blev alvorligt skadet i løbet af kort tid, og efterfølgende opstod en voldsom debat om, hvor hurtigt man skal gribe ind over for forældre, der ikke magter opgaven som mor og far.

Den vigtige øjenkontakt

En anden følge af udsendelsen var, at alle vi med nyfødte børn konstant stirrede vores spædbørn ind i øjnene, fordi udsendelsen også beskrev, hvor ødelæggende manglende øjenkontakt med det lille barn er.

LÆS OGSÅ: Lille Jasmin blev svigtet af mor

For nylig fik jeg brev fra en læser, der oplever, at forældre, som hun ser som gode og opmærksomme, får at vide, at der ikke er nok øjenkontakt. De "trues" af sundhedsplejersken med anbringelse.
Læseren kendte til andre, der skal igennem en forældreevneundersøgelse, selv om både forældre og børn ifølge læseren er velfungerende.
Hun bad mig skrive om emnet, og det vil jeg vil begynde med at sige, at de fleste forældre, der ikke kæmper med voldsomme udfordringer, naturligt vil have øjenkontakt med deres lille ny - man kan bare ikke lade være, vel?

Smartsphones stjæler vores opmærksomhed

Og dog, for jeg kan godt være bekymret for, at vores enorme brug af smartphones og tablets rykker vores opmærksomhed fra barnet til skærmen. I vores iver efter at dele glæden med omverdenen kommer vi til at glemme det, det hele drejer sig om - vores lille, nye mirakel.

En svær beslutning

Så vidt det er muligt, mener jeg, at børn skal blive hos deres forældre, og vi skal forsøge at hjælpe udsatte familier i eget hjem eller tilbyde anbringelse sammen et sted, hvor de voksne kan lære at være forældre. På den anden side viser en udsendelse som "Er du mors lille dreng?", hvor hurtigt et barn kan blive skadet.

De senere år har budt på flere sager, hvor myndighederne ikke har grebet ind hurtigt nok, og det har måske skabt en overdreven frygt for ikke at få fjernet børn i tide. Dermed mistænkes flere for mangelfuld forældreevne - nogle gange uretmæssigt.

LÆS OGSÅ: Jeg skal lære at være en god mor

Det er dog stadig en alvorlig sag at fjerne et barn, og det er ikke noget, som sundhedsplejersken kan beslutte. Hun kan skrive en indberetning, hvorefter kommunen tager over og i samarbejde med forældrene foretager en såkaldt forældreevneundersøgelse.

Undersøgelse af forældreevne:

¤ Forældreevneundersøgelse tilbydes, når kommunen eller forældrene ønsker at få vurderet, om forældrene har evner til at varetage og sikre barnets udvikling.

¤ Kommunen beslutter som udgangspunkt, hvem der skal udføre undersøgelsen, som foretages af en psykolog eller psykiater.

¤ Undersøgelsen vil oftest indebære samtaler og test af forældre og barn, observation af forældre-barn-samspillet og samtaler med personer fra barnets dagligdag, for eksempel børnehave, skole og SFO.

¤ Undersøgelsen gennemføres typisk hos forældre, hvor man formoder, at der er tale om alvorligt omsorgssvigt, misbrug, overgreb, nedsat intelligens, neurologiske vanskeligheder eller psykiske problemer.

Skal barnet blive i hjemmet

¤ Fokus kan være at vurdere, hvor meget støtte der skal til, og om forældrene skal/kan have deres børn hjemme. Undersøgelsen fokuserer på både styrker og svagheder ved forældrenes relation til og samspil med barnet.

¤ Undersøgelsen indeholder som regel ikke anbefalinger om konkrete foranstaltninger, men giver konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov sammen med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov.

¤ Der afsluttes med en grundig gennemgang af undersøgelsen sammen med forældrene.

LÆS OGSÅ: Charlotte Højlund: Sådan lærer du at håndtere din vrede