Sådan gør du haven til et paradis for dyr og planter

En stor del af Danmark vilde dyreliv er truet, men med disse gode råd kan du gøre en stor forskel for dyrene i din egen have.

En stor del af Danmark vilde dyreliv er truet. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er 1.844 arter i fare for at forsvinde fra den hjemlige natur. Markante fugle som kirkeugle, hedehøg og stor hornugle er truede, mens det for pattedyrene gælder birkemus, hasselmus, ulv og vildsvin.

Også mange flagermus samt flere småfugle er på vej væk, og de får følge af en del sommerfugle, frøer, krybdyr samt vilde bier og talrige andre insekter. Billedet er det samme for planter og svampe. Danmark mister sin biologiske mangfoldighed.

Færre levesteder

Det moderne danske landbrug lægger beslag på enorme arealer. Marker med afgrøder som hvede, majs, raps eller rug levner færre levesteder til insekter eller fugle, og selvfølgelig til andre planter. Samtidig har vi fjernet vandhuller, drænet skovene, slået grøfterne og inddraget strandenge til landbrug og sommerhuse.

I de indre farvande har mange års intensivt fiskeri i kombination med kvælstofudledninger betydet, at sild, torsk og ål er blevet sjældne gæster. Det er alt sammen velkendte tendenser, der har stået på i mange år.

Nye initiativer kan redde arter

Men der er håb for Danmarks vilde dyr. En række nye ideer og initiativer kan måske være med til at hjælpe de truede danske dyr. Økologisk Landsforening arbejder sammen med Landbrugets forskningsorganisation om at udvikle et digitalt klima-værktøj, så den enkelte landmand kan beregne sit klimaaftryk.

Samtidig har flere landbrug etableret grønne korridorer på en del af deres marker til gavn for vilde dyr og planter. Mange kommuner afholder sig nu fra at slå grøftekanter i forår- og sommermånederne. Selv om arealerne er små, er en uberørt grøftekant et godt levested for vilde blomster, insekter og småfugle.

Du kan selv hjælpe dyrene

Hvis man har en have eller en altan kan man selv bidrage til den danske biodiversitet, og det er overraskende nemt.

Planter gror af sig selv, og når man ikke luger eller slår græsset, vil man automatisk favorisere de blomster, som bier og sommerfugle foretrækker.

Selv den mindste have kan på den måde blive en oase for fugle, tudser, edderkopper og hundredvis af insektarter. En almindelig parcelhusgrund eller kolonihave har måske endda plads til en uglekasse eller et lille vandhul.

En sidegevinst er, at det kræver langt mindre arbejde at passe en vild have i forhold til en prydhave. Man kan eventuelt slå en sti i græsset, så man kan komme rundt, og man kan evt. vente med at slå hele plænen i bund til efteråret, hvor insekterne er væk.

Vidste du det?

Du kan selv hjælpe insekter ved at så eller plante blomstrende planter, som insekterne kan finde føde i sommerhalvåret. I planteskolen kan du se, hvornår de enkelte planter blomstrer og sikre, at der ikke er perioder uden blomster i haven.

Insekter er en vigtig del af biodiversiteten. De sikrer bestøvning af en lang række planter, herunder frugttræer frugtbuske, og så er de føde for andre dyr som f.eks. fugle og flagermus.

I et senere nummer af Ude og Hjemme samt i den gratis udgivelse ’Bladet for Dyrevenner’ (juni) kan du læse mere om, hvordan du får et rigt fugleliv i din have.