Styr på familielivet

For 18 år siden tog Lene Rikke og hendes mand Bo Bresson konse­kvensen af et fortravlet familieliv med små børn og lavede en familiestrategi. Den indeholder spilleregler, mål og ­opgaver og er nedfældet på et ­whiteboard i familiens køkken.

Ren overlevelse. Så præcist  kan det siges, når Lene Rikke og Bo Bresson fra Herning husker tilbage på tiden, hvor de blev forældre til deres tredje barn. Pigerne havde været nemme, men da Bastian blev født, blev de for alvor pressede. For ikke bare havde de nu tre blebørn, men det nye familiemedlem skreg også konstant. Og det blev han ved med de næste 10 måneder.

– Vi fik ikke sovet om natten, og dagen var bare kaotisk. Vi planlagde og planlagde, men med små børn sker der hele tiden uforudsete ting, og så væltede læsset de dage. Vi nåede lige akkurat det, vi skulle, men det var alligevel aldrig rigtigt tilfredsstillende. For hvornår havde vi egentlig tid til at læse godnathistorie og bare være sammen som en familie? Hvor man bare sidder ned og nyder hinanden og børnene. Der var altid et eller andet, der skulle gøres, fortæller Lene Rikke Bresson, 51.

I den periode havde hun også blackouts, hvor hun slet ikke kunne huske, hvad hun havde lavet, og på et tidspunkt stoppede hun og hendes mand op.

Læs også: Far var mor i 16 timer og ved at give op

Holde til det i 18 år

– Vores tilværelse harmornerede slet ikke med de drømme, vi havde for vores liv. Vi spurgte os selv: Skal vi virkelig holde det her ud de næste 18 år, indtil børnene flytter hjemmefra? Det kunne vi simpelthen ikke overskue, så vi blev enige om at se på, om vi kunne gøre et eller andet, så det kunne fungere bedre, siger Bo Bresson, 53.

Han arbejder som strategisk playmaker, og det var netop Bos erhvervserfaringer, der hjalp familien ud af det roterende hamsterhjul.

– Jeg syntes, at der var ret mange lighedspunkter mellem det at være leder på en arbejdsplads og det at være forældre til nogle børn. Og min tanke var derfor, at når nu man ude i erhvervslivet kan få en virksomhed til at fungere, så medarbejderne trives, så kunne det jo også være, at hvis man tog nogle af de redskaber og puttede dem ind i familien, at man så også kunne skabe trivsel der, forklarer Bo, der dog måtte overtale sin hustru i begyndelsen.

Lene Rikke havde svært ved at forholde sig til det, for hun syntes jo netop, at de havde forsøgt at planlægge sig ud af det, uden at det havde ændret noget som helst.

– Jeg kunne slet ikke se, at det kunne hjælpe vores familie, siger Lene Rikke.

Læs også: Jeg fik en ekstra mor

Alt står på whiteboardtavle

Men presset gjorde, at hun til sidst ombestemte sig og indvilligede i at høre mere om Bos tanker.
De fleste virksomheder har nedfældet en mission, der skal udtrykke virksomhedens formål, og da Bo og Lene Rikke satte sig sammen omkring spisebordet og stillede sig selv spørgsmålet: Hvorfor har vi overhovedet en familie? skulle det vise sig at være et interessant spørgsmål. For de kunne ikke svare på det.

– Ja, det er sådan et sted, hvor vi halser bagefter konstant og laver for lidt af ting, vi har lyst til, kunne parret godt blive enige om. Men det var ligesom ikke det svar, de ønskede, og da de først begyndte at tale om mission og hvilke værdier, deres familie skulle have, kom det praktiske arbejde i familien også ­naturligt ind i samtalen.
Hvorfor var det f.eks. Lene Rikke, der lavede mad, når hun egentlig slet ikke havde lyst – eller var specielt god til det?

– Mange af os har lært, at når man er en familie, så gør man tingene på en bestemt måde. Bo og jeg er vokset op meget forskelligt, og derfor havde vi også forskellige opfattelser af, hvordan et familieliv skulle se ud. Men da vi begyndte at tale om det, kom vi frem til, at vi egentlig hellere ville have et liv, der passede til os, siger Lene Rikke, der sammen med Bo så måtte finde ud af, hvad det ville kræve, og hvordan deres roller skulle være indbyrdes.

Det blev begyndelsen på den store whiteboardtavle, der i de sidste 18 år har haft en central plads på væggen i familiens køkken.
Familien, der i dag ud over Lene Rikke og Bo, tæller fem børn i alderen fra 14 til 23 år, hvoraf de fire stadig bor hjemme, har nedfældet dens mission med en blå tusch.

”Familien er et trygt, lærerigt og sjovt fællesskab”, står der.

– En sætning, man ifølge Bo skal kunne huske, hvis man bliver vækket klokken tre om natten og spurgt om den.  

Læs også: Alenefar lærte at sætte datterens hår

Børnene har opgaver

– Den er så vigtig, fordi det er den, der styrer det hele. Hvis vi f.eks. skal til et arrangement, så kan vi spørge: Er det noget, der understøtter den mission? Og hvis det er, så er det et godt arrangement, og hvis det er noget, der trækker i den anden retning, så bør man sige, at det ikke er det, vi har behov for at være en del af, forklarer Bo.

Ligeledes er det vigtigt, at familiestrategien er synlig i dagligdagen. Ellers går det i glemmebogen, fastslår han.
På tavlen står familiens værdier, mål, opgaver og spilleregler også nedfældet i rækker og kolonner. Ord, som alle børn også har været med til at formulere.

– Vi skal lære vores børn, at en familie er et fællesskab, som de også har et ansvar for at få til at fungere. Ellers får de altså svært ved at begå sig, når de skal ud blandt andre, mener Lene Rikke.
Helt konkret har det betydet, at børnene deltager i familiens opgaver og selv har smurt deres madpakker, så snart de begyndte i 0. klasse, og de har også selv fundet deres tøj i skabet og taget det på om morgenen.

– Så kan det godt være, at det måske ikke lige har været det tøj, jeg som mor ville vælge, smiler Lene Rikke.

Men det handler om at give slip – hvilket er noget af det sværeste.    
Hvis børnene f.eks. skal fylde opvaskemaskinen, så lad dem gøre det på deres måde. Fokusér på målet. Det vigtigste er, at tallerknerne bliver rene, understreger Bo.
Både Lene Rikke og Bo har hele tiden haft deres fuldtidsjob, ingen rengøringshjælp, au pair eller bedsteforælde, men ved at prioritere og fordele familiens roller og opgaver er det lykkedes dem at have et familieliv med fem børn uden stress.

Læs også: Giv børnene skærmtid

Hver uge holdes familieråd

– Mange går rundt og siger, at de arbejder hele tiden, men hvis de laver et realitetstjek, vil de fleste opdage, at det ikke passer. Hvad er det egentlig, du bruger din tid på?
Mange vil opdage, at de bruger rigtig mange timer på Facebook, Netflix og mobiltelefonen. Hvorfor er det så, du synes, du ikke har tid til din familie? spørger jeg bare, siger Bo, der selv valgte motion fra i 15 år.

– Bare det at acceptere, at jeg ikke havde tid til at dyrke motion, gjorde meget for min konstant dårlige samvittighed. Det måtte simpelthen vente, til børnene blev større.

Hver uge holder familien Bresson et tavlemøde og følger op på, hvordan ugen er gået. Nåede de deres individuelle mål? Skal der rettes op på noget? Hvad kan gøres bedre i den kommende uge?

– Det kræver en indsats at holde fast i en familiestrategi, og derfor er det vigtigt at holde familiemøder jævnligt for, at det ikke bare løber ud i sandet. Fordelen er til gengæld, at vi altid har en fælles opfattelse af, hvad det er, vi vil med VORES familie. Det har altså sparet os for mange diskussioner gennem årene, siger Bo.

Jørgen Ploug