I lovens navn

Bent Isager-Nielsen: Private vagtværn kan ikke erstatte politiet

19. januar 2021 af Bent Isager-Nielsen Foto: Panthermedia
En læser spørger, om det ikke vil være en god idé at bruge flere private vagtværn i Danmark. Men Rejseholdets tidligere chef, Bent Isager-Nielsen, er ikke begejstret for tanken.

Ville det ikke være en god idé at lade kommunerne oprette private vagtværn til at øge borgernes tryghed, når nu politiet åbenbart ikke har ressourcer til det ?

Venlig hilsen A.V.

Hej A.V.

Jeg forstår egentlig godt tanken om at lade private vagtværn skabe større tryghed hos borgere, der ikke føler, at politiet i tilstrækkeligt omfang er til stede i lokalområdet.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Men jeg tror, at man skal være varsom med at overlade den opgave til vagtværn.

Private vagter er glimrende til mange opgaver som for eksempel sikkerhedskontrol i forretninger og sikkerhed ved festivaler, fodboldkampe og stævner osv. Her gør de et godt og væsentligt arbejde. Men tryghed er ikke det samme som sikkerhed.

Man skal huske, at en betydelig del af politiarbejde ikke har med udøvelse af magt at gøre, og at politiets evne til at løse problemer ofte handler om noget andet.

Politifolk er uddannet i forvaltningsret og vant til at samarbejde med andre myndigheder.

Orden og tryghed

Flere fortalere for private vagtværn henviser til Sverige, som i udpræget grad bruger private vagtværn, hvis opgave er at opretholde den offentlige orden uden at være ansat i politiet.

Det er for mig at se forfejlet at tro, at den del af politiets arbejde, der handler om orden og tryghed i det offentlige rum, er en slags ”andenrangs politiarbejde”, som andre uden en relevant uddannelse kan forestå.

Læs også: Det gigantiske kup i Brøndby

Det at skabe tryghed er baseret på andet end udrykning, magtanvendelse og bevæbning.

Alt det kan selvfølgelig være nødvendigt, men bør efter min mening bruges af personale, der også er uddannet til blandt andet at lave forebyggende arbejde.

Svensk model skaber utryghed

Nogle af de private vagtværn i Sverige har kun en helt kort uddannelse, men bærer stav og håndjern og må bruge fysisk magt, bortvise folk fra offentlige steder, kropsvisitere, tilbageholde borgere og køre patrulje i særlige områder.

Jeg synes ikke, at svenske erfaringer på dette område bør overføres til Danmark.

Kriminaliteten i Sverige er langt værre end i Danmark, og den svenske utryghed har været stigende i en årrække.

Læs også: Burde alle bære et våben?

Man kan lidt frækt spørge, om det er på grund af eller på trods af den omfangsrige brug af private vagter i Sverige.

Den svenske befolknings tillid til politiet er mindre end den tilsvarende i Danmark, og den er faldende.

Afgørende forskel

Og så tror jeg, at der med private vagtordninger er fare for, at sociale og komplekse problemer bliver italesat som sikkerhedsproblemer, der kun kan håndteres gennem en type indsats, som bygger på overvågning, teknik og vagter.

Kernen i politiets tryghedsskabende arbejde er netop at håndtere problemer, der ikke altid har én objektiv løsning.

Danske betjente foretager dagligt en lang række skøn og handlinger, som kræver uddannelse, træning og erfaring i offentlig forvaltning og stort kendskab til retsplejelovens regler.

Og disse skøn er en afgørende forskel på politiets og vagters arbejdsopgaver.

Læs også: Når politiet affyrer skud

Det er som nævnt en god idé at bruge sikkerhedsvagter til mange ting.

I det offentlige rum bør ordens- og retshåndhævelse imidlertid udføres af politiet, som skal sikre tryghed for alle borgere og i alle kommuner.

Men det kræver selvfølgelig, at poltiet tager opgaven på sig og løser den. Ellers vil mange borgere og kommuner helt forståeligt pege på andre løsninger.

Venlig hilsen Bent

Sponsoreret indhold