I lovens navn

Løsladte kæmper med stor gæld

22. august Af Bent Isager-Nielsen
Foto: Colourbox
Dømte personer kæmper de ofte med en livslang gæld, når de kommer ud af fængslet, fordi de skal betale sagens omkostninger. Problemet er ikke nemt at løse.
Man in chains (graphic illustration)

Hej Bent

Dømte personer i straffesager skal betale sagens omkostninger og ofte også erstatning til ofre.

På den baggrund er det da svært for dem at komme videre økonomisk, når de er blevet løsladt. Nogle må jo have stor gæld, når de løslades, og svært ved at få arbejde, og det kan vel føre til fornyet kriminalitet.

Er det efter din mening klogt på den måde at ”fastholde” dømte i kriminalitet?

- Venlig hilsen AS

Du rejser nogle relevante spørgsmål.

For som du skriver er udgangspunktet, at den dømte, udover selve fængselsstraffen, også dømmes til at betale alle sagens omkostninger, og det kan være store beløb. Derudover kan der, som du skriver, også blive tale om erstatning til ofre eller pårørende.

Udgangspunktet er altså, at den dømte skal betale de omkostninger, hans forbrydelser har medført. Og det er vel i princippet noget, de fleste mennesker bakker op om.

Problemet er bare, at dette princip i realiteten får den konsekvens, at det bliver meget svært nogensinde at komme på ret køl efter løsladelsen.

Sagsomkostningerne, for eksempel lønnen til den dømtes forsvarsadvokat, bliver i virkeligheden betalt af det offentlige, så det er altså ikke advokaten, som den dømte skylder penge.

Advokaten får sine penge af det offentlige, men gælden til det offentlige hænger på den dømte.

Svimlende gæld

Man kan godt sige, at resocialisering bliver sat ud af spillet, når indsatte løslades til en ofte livslang gæld i form af sagsomkostninger.

Det får i mange tilfælde en stærkt negativ effekt på den enkelte person, der på den måde får svært ved at opretholde en lovlig livsstil, men også på samfundet, der risikerer, at kriminelle personer forbliver kriminelle.

Sagsomkostninger kan kræves tilbagebetalt gennem lønindeholdelse af SKAT, hvilket er med til at fjerne lysten til at arbejde.

I øvrigt lykkes det kun sjældent SKAT at inddrive denne gæld, som samlet set i årene fra 2007 til 2012 steg fra 1,25 milliarder kroner til 2,02 milliarder kroner.

Gennemsigtighed

Sagsomkostninger er altså en stor udfordring for dem, der rammes, men samtidig en stor udfordring for samfundet, der kommer til at stå med store udgifter, som ikke kan tilbagebetales, samtidig med at tidligere indsatte ikke resocialiseres eller får et job.

Der har været mange forslag i årenes løb på at løse problemet, men en endelig og hensigtsmæssig model er der ikke fundet, så vidt jeg ved.

Man kunne dog med fordel begynde med at skabe gennemsigtighed omkring advokatudgifterne.

De dømte får ofte først en regning lang tid efter domsafsigelse, hvilket betyder, at det kan være svært at forholde sig til beløbet.

Mulighed for et liv

Man kan også overveje at indføre indkomstregulerede sagsomkostningsafgørelser.

I dag er det sådan, at sagsomkostninger i realiteten rammer forskelligt, da der jo er stor forskel på dømtes ressourcer i form af uddannelse, opsparing, netværk osv.

Det ville hjælpe, men selvfølgelig medføre, at den dømte person ikke kommer til at betale alle faktiske omkostninger tilbage, men kun i det omfang, der er relevant for hans eller hendes økonomiske muligheder.

Jeg tror, at man er nødt til at finde en pragmatisk løsning efter en konkret vurdering af den dømtes reelle muligheder.

Selvfølgelig skal det ikke kunne betale sig at lave kriminalitet, men der skal altså også være en vej til at skabe sig et liv, når man har afsonet straffen.

Både for den dømtes, men så sandelig også for samfundets skyld.

- Venlig hilsen Bent

Bens Isager-Nielsen

Hjælper med at få et job

Kriminalforsorgen og kommunerne prøver givetvis efter bedste evne at sørge for bolig, uddannelse, job og relationer til indsatte, der løslades efter et fængselsophold.

Men det er en svær opgave, som også kræver frivillige kræfter, socialt ansvar og indsats fra civilsamfundet.

Lad mig her nævne organisationen High:Five, der blev grundlagt i 2006 med det formål at skaffe tidligere kriminelle jobs i danske virksomheder.

Succesfuld indsats

High:Fives øverste organ er bestyrelsen med repræsentanter fra virksomhederne, politiet, kriminalforsorgen og andre aktører.

Daglig leder er den administrerende direktør Ole Hessel, som i øvrigt er tidligere politibetjent.

Han og medarbejderne har stået bag mange succesfulde indsatser i forhold til at få især unge kriminelle ind på en arbejdsplads efter deres løsladelse fra et fængselsophold.

På sporet

Kom med bag om de største kriminelle dramaer i podcasten På sporet, hvor den tidligere drabschef og chef for Rejseholdet Bent Isager-Nielsen leverer skarpe analyser.

For at kunne vise dig dette indhold, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Sponsoreret indhold