Spørg advokaten

Må barnet selv bestemme, hvor det vil bo?

27. januar 2022 Af Louise Vinkle. Foto: Panthermedia.
Hvor gammel skal et barn være for selv at bestemme, om det vil bo hos sin mor eller far, når forældrene er skilt? Det spørgsmål besvarer advokat Louise Vinkle.
Pige der holder sig for ørene mens forældrene skændes i baggrunden

Kære Louise

Hvor gammel skal et barn være for selv at bestemme, om det vil bo hos sin mor eller far, når forældrene er skilt?

Jeg har hørt, at de selv bestemmer, når de er fyldt 12 år, mens jeg fra anden side har fået at vide, at de selv kan bestemme, når de er seks år.

- Med venlig hilsen Peter

Kære Peter

Hverken børn på seks eller 12 år kan vælge, hvilken forælder de vil bo hos, hvis forældrene er skilt.

I forbindelse med en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær bliver børn som udgangspunkt indkaldt til en børnesamtale, når de er fyldt seks år. Hvis barnet er modent af sin alder, kan han eller hun endda blive hørt tidligere.

Men at barnet bliver hørt ved en samtale, er ikke ensbetydende med, at det får lov til at bestemme, hvor det vil bo.

I sager om børn skal retten træffe afgørelse ud fra, hvad der vurderes at være barnets bedste. I den vurdering kan indgå mange elementer, herunder også barnets eget ønske.

Barnets perspektiv

Men barnets perspektiv kan også undersøges ved, at der foretages børnesagkyndige undersøgelser og indhentes udtalelser fra institutionen.

Ved børnesamtalen lytter dommeren og den børnesagkyndige til barnets ønsker, men de ser også på barnets ordvalg og kropssprog. Det gør de for at vurdere, om det er udtryk for et reelt ønske fra barnets side, eller om der er tale om en pludselig indskydelse eller påvirkning fra den ene forælder.

Retten er ikke forpligtet til at følge barnets ønske, men vil i mange tilfælde gøre det, hvis det ikke strider imod barnets bedste. Jo ældre barnet er, jo sværere er det i praksis at tvinge barnet.

- Bedste hilsner Louise

Louise Vinkle
For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Fakta

Hvis man vurderer, at det vil være skadeligt for barnet at komme til en børnesamtale i forbindelse med en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær, vil barnet ikke blive indkaldt til samtalen.

 

Sponsoreret indhold