Dyr

Børn og hunde: De voksnes ansvar

6. april 2019 af Carsten Broder Hansen og Dyrefondet
Hvem i familien skal tage ansvar for at passe, pleje og stimulere hunden? Og hvordan tager man ansvar for sin hunds møde med omverden? Bliv klogere her.
Børn og hunde: De voksnes ansvar

Selv om det er børnene, som er mest aktive i de indledende bestræbelser på at få en hund, er det vigtigt at huske, at forældrene har det fulde ansvar. Beslutningen skal ikke træffes på grund af børnenes plageri, men fordi forældrene oprigtigt ønsker sig en hund, og fordi de grundigt har gennemtænkt samtlige konsekvenser.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Hunden skal passes, stimuleres og have omsorg i mange år, ofte lang tid efter, at børnene har mistet interessen eller måske endda er flyttet hjemmefra. Hunde er tidskrævende og desuden en ganske betragtelig udgift. Anskaffelse, mad, transport samt planlagte og uforudsete dyrlægebesøg er kostbare.

Har forældrene så travlt i hverdagen, at de har dårlig samvittighed over for deres børn, skal de nok ikke give efter for børnenes plageri om at få en hund. For så er udgangspunktet helt forkert. Hunde kræver tid og overskud og skal under ingen omstændigheder bruges som afledningsmanøvre eller underholdning.

Har børnene udtrykt et stort ønske om en hund, er det selvfølgelig vigtigt, at de får et medansvar og nogle pligter i forbindelse med hundens pasning og pleje.

Hundens daglige gåture skal varetages af en voksen eller et barn, som er over 10 år og selvfølgelig endnu ældre, hvis der er tale om en stor hund. Tænk på risikoen i trafikken, hvis en hund får øje på noget uimodståeligt spændende på det modsatte fortov!

Der er også risiko for at møde andre hunde, der måske ikke er venligtsindede. Både barn og hund risikerer at komme til skade.

Læs også: Hund i barndomshjemmet beskytter mod allergi og overvægt

Pludselige bevægelser

De fleste børn er ganske fortrolige med hunde enten fra deres hverdag eller fra film og sociale medier.

Selv om der ikke er en hund i hjemmet, vil barnet som regel have mødt hunde på gaden, hos bekendte eller under besøg hos den øvrige familie. Børn er ikke født med en naturlig angst for hunde, men børn er instinktivt bange for høje lyde og pludselige bevægelser.

Er et barn opvokset uden en hund i hjemmet, kan et overraskende møde med en hund skabe frygt hos barnet. En hund, der gør og hurtigt nærmer sig et uforberedt barn, er en voldsom oplevelse, også selv om hunden blot er venlig og ønsker at hilse på barnet.

Læs også: En læser fortæller: Vores elskede hund

Varig frygt for hunde

Er barnets forældre også nervøse for hunde, vil de måske forsøge at skærme barnet fra hunden, hvilket kan bestyrke barnets tro på, at dyret er farligt. Et sådant møde, der reelt har været aldeles ufarligt, kan afstedkomme en varig frygt for hunde eller endda en egentlig fobi.

Som ved alle andre fobier er et barns angst for hunde særdeles reelt for det berørte barn. Erfarne behandlere påpeger, at når først en angst er blevet til en fobi, er det helt nyttesløst at argumentere med, at en bestemt hund er både venlig og ufarlig.

Læs også: Bilen: Den rene dødsfælde for din hund

Gode råd om børn og hunde

 • Husk at holde din hund i snor og hav fuld kontrol over den.
 • En løs hund, der styrter direkte mod et barn, kan medføre livslang skræk.
 • Det hjælper ikke, at hundeejeren råber: ”bare rolig” eller ”den gør ingenting”. For det skræmte barn er det helt ubrugelig information.
 • Forklar barnet, at hunden ikke må forstyrres, når den spiser eller ligger i sin kurv. Kurven er hundens fristed.
 • Fortæl også barnet, at man skal lade hunden være i fred, når den har legetøj eller tyggeben.
 • Hunde kan ikke lide at blive krammet.
 • Man må ikke drille, forskrække eller hive hunde i snude, pels eller ører.
 • Forældrene skal være opmærksomme og konsekvente i deres påtale af forbud mod børns overgreb mod hunden.
 • I Dyrefondets brochure ”Børn og hunde − kort fortalt” kan man læse mange flere råd om børn og hunde.
 • Brochuren kan downloades eller bestilles på dyrefondet.dk − hvor man også kan bestille posteren ”hundesprog”, der er velegnet til at undervise børn i at forstå hundens signaler.

Dyrefondet

 • Dyrefondet gennemfører dyreværnsarbejde til gavn for familiedyr og dyr i naturen.
 • Fondet udgiver pjecer, plakater og information, der kan medvirke til at skabe større forståelse for dyrenes vilkår.
 • Fondet skaber gode forhold for dyr i menneskers varetægt, spreder oplysning om glæden ved dyr og øger respekten og forståelsen for vildtlevende dyrs naturlige livsform.
 • Dyrefondet er godkendt som almenvelgørende organisation, og bidrag til fondets arbejde er fradragsberettigede.
 • Dyrefondets bestyrelse og medarbejdere omfatter dyrlæger, adfærdseksperter, biologer og jurister.
 • Ghita Nørby er præsident for Dyrefondet.

Sponsoreret indhold