Dyr

Eghjorten er tilbage i Danmark

20. oktober af Carsten Broder Hansen, Dyrefondet
Med egne øjne så jeg for første gang en eghjort, da jeg var ude at gå i Dyrehaven. Den store kleppert af en bille uddøde i Danmark i 1970'erne, men er nu tilbage igen.
Eghjort

Selv om jeg har ledt i mange år, var det indtil denne sommer stadig ikke lykkedes mig at se en eghjort.

Havde det ikke været for min hund, Ingeborg, var det formentlig heller ikke sket denne gang.

Jeg gik og kiggede på træstammer og egestubbe i et par meters højde, hvor jeg gættede på, at en eghjort kunne dukke op. Det viste sig at være helt forkert.

Jeg skulle have set ned mod jorden – ligesom min hund.

Pludselig stivnede Ingeborg; Jeg troede, at hun havde opdaget en anden hund eller måske et dådyr længere fremme, men så fik jeg øje på kæmpebillen.

Den stod i skræmmepositur midt på stien med sine enorme kindbakker pegende op mod Ingeborg.

Hun var noget nervøs ved synet af den mystiske skabning. Hun plejer at ignorere skarnbasser, løbebiller og oldenborgbiller, men det her var noget ganske andet.

Europas største bille

Eghjorten har fået navn netop efter hanbillens enorme kindbakker (mandibler), der kan minde om geviret på en hjort.

Hannen er, med en længde på næsten 10 centimeter, både Danmarks og Europas største bille, der – alene på grund af størrelsen – er umulig at forveksle med noget andet dyr.

Som larve tilbringer eghjorten fire til fem år i jorden ved egerødder og stubbe.

I september måned forpupper eghjortelarven sig. Den danner et hylster omkring sig (en kokon) af sammenkittet jord.

Puppen overvintrer i hylsteret og forvandler sig samtidig til en voksen bille, der er klar til at gå på vingerne omkring midten af juni.

Lever af råddent træ

Eghjortens larve er afhængig af gamle træer, og helst eg.

Larven lever af halvrådden og nedbrudte træ og trærødder, men der er ikke mange steder i Europa, hvor forstfolk lader skovens døde kæmper stå.

Når gamle træer vælter eller dør, bliver de fjernet.

Råddent træ har ingen kommerciel værdi, men de døde træer er en forudsætning for, at eghjorten kan overleve. Arten har derfor længe været klassificeret som ”nær truet”.

Bor i Dyrehaven

Eghjorten har været udbredt i store dele af Europa, men den blev officielt regnet for uddød i Danmark siden 1970'erne.

For 12 år siden blev det besluttet, at man skulle forsøge at genudsætte eghjorten i Danmark. Det næste skridt var at finde en egnet lokalitet.

De voksne eghjorte lever maksimalt nogle få måneder, og de flyver sjældent mere end nogle hundrede meter fra udklækningsstedet.

Derfor var det vigtigt at vælge et område, hvor der ikke var langt mellem mange både levende og døde ege og bøgetræer.

Valget faldt på Jægersborg Dyrehave nord for København, hvor der er store arealer med gamle, lysåbne ege- og bøgeskove.

Det er 10 år siden, at de første biller fra Polen, Tyskland og Sverige kom til Dyrehaven, og også de efterfølgende fem år blev nye biller genudsat.

Billeeksperter fra Zoo i København har været med til at opspore den nye generation af eghjorte, og det har vist sig at være en succes.

Alt tyder på, at Europas største bille for alvor er tilbage i Danmark.

Vidste du det...

  • Eghjorthannens store kindbakker ser faretruende ud, men han kan ikke bide med dem. Han bruger dem til at ”fægte” mod andre hanner i kampe om hunnerne.
  • Hun-eghjorten er kun halvt så stor som hannen, men hun kan til gengæld levere et smertefuldt bid med sine mindre, men effektive kindbakker.
  • I de seneste årtier har Naturstyrelsen justeret den tidligere praksis med at fjerne døde træer og stubbe. Nu bliver flere døde stammer og væltede træer liggende.

Sponsoreret indhold