Dyr

Få hjælp til sorgen

19. maj af Carsten Broder Hansen, Dyrefondet. Foto: Colourbox
Mange bliver ramt af en stor sorg, når deres elskede kæledyr dør. Desværre bliver deres sorg ikke altid anerkendt af omverdenen. Men sorg er sorg, og nu kan man også få hjælp til at bearbejde sit tab af et kæledyr.
-

Mange dyreejere er tæt knyttet til deres dyr, og kan derfor opleve et stort savn, når de har mistet dyret, længe efter at det er borte.

En hotline hos Aalborg Universitet tilbyder hjælp til alle, som ønsker at tale om smerte og sorg efter at have mistet et dyr.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Ved opkaldet kan dyreejeren tale med en psykologistuderende, som har særlig viden og forståelse i forbindelse med sorg efter tab af dyr.

Tia Hansen er psykolog, ph.d. og lektor på centeret for menneske-dyr-psykologi, og hun fortæller: - Det har stor betydning for en sorgramt dyreejer at kunne tale med en person, som er klar til at lytte og støtte.

Intens følelse af tab

Et forskningsprojekt udført af dyrlægeklinikker i Canada viste, at en tredjedel af ejerne sørgede intenst, og flere undersøgelser tyder på, at man sørger nogenlunde lige så intenst efter tab af et dyr som et menneske.

Tia Hansen siger: - Op til 4 procent af dyreejere rammes af forlænget sorglidelse ved tabet af deres dyr.

Hun påpeger videre, at både i den canadiske og i mange andre undersøgelser har det vist sig, at mange dyreejere har vanskeligt ved at tale om deres sorg, fordi de opfatter det som en smule pinligt at sørge.

- Mange er bange for at blive mødt med afvisning i deres omgangskreds, fordi ”det jo bare er et dyr”. De bekymrer sig også over, om deres sorg over deres hund eller kat bliver bagatelliseret i lyset af større og vigtigere katastrofer rundt omkring i verden.

- Det er ikke altid, at det sker, men mange føler sig på forhånd flove og åbner sig ikke for deres omgangskreds. De har vanskeligt ved at tale om sorgen, og mange skal også tage tilløb, inden de tør ringe til os, forklarer hun.

Hotline mod sorg

Ifølge Tia Hansen kan dyreejeren opleve sin sorg som ”ugyldig”, hvis hverken omgangskredsen eller samfundet i almindelighed anerkender dyreejerens ret til at sørge.

- På engelsk kaldes situationen ”disenfranchised grief”, som vi har oversat til ”miskendt sorg”, som er, når en person ikke føler sig værdig til at sørge dybt og inderligt. Det er, som om der kommer en tillægsbyrde oven på tabet, og den miskendte sorg kan gøre det ekstra svært at bearbejde tilstanden.

Når efterladte dyreejere ringer ind til hotlinen, bliver de utroligt lettede, når den psykologistuderende i den anden ende af røret starter med at fortælle, at det er aldeles normalt at sørge, når man mister sit dyr.

- Den tydelige lettelse viser, at der sandsynligvis er behov for bred folkeoplysning om sorgfølger efter tab af dyr. Der er tilsyneladende mange, som stadig ikke ved, at sorg over dyr er almindeligt, og vi håber selvfølgelig, at vores hotline kan være med til at fjerne noget af tillægsbyrden efter den miskendte sorg, slutter Tia Hansen.

Vidste du...

  • Dyrefondet oplever ofte, at folk gerne vil tale om det mistede dyr og omstændighederne og selve tabet.
  • På Aalborg Universitet indgår menneske-dyr-relationer i et professionsprogram for psykologistuderende i 7. til 10. semester. Som regel bemander de studerende hotlinen, helt til de er færdige på studiet.
  • Det er den sørgende, som bestemmer, om og hvornår man har lyst til at tale videre. De studerende som betjener linjen, har desuden supervision af en klinisk psykolog.
  • Center for menneske-dyr-psykologi på Aalborg Universitets hotline Kan kontaktes på telefon: 25 41 14 13 Åbningstid: onsdage, torsdage og fredage kl. 17-19 samt søndage kl. 19-21. Opkaldet er gratis, fortroligt og optages ikke.
  • Læs mere på www.sorgoverdyr.aau.dk

Sponsoreret indhold