Dyr

Glædeligt gensyn: Den store tun er tilbage i Øresund

27. oktober af Carsten Broder Hansen, Dyrefondet
For 60 år siden var tunen under massivt pres på grund af overfiskeri og den forsvandt fra de danske farvande. Men nu er tunen kommet tilbage - til stor glæde for alle.
Tun i vandet

Vi befinder os et par kilometer nord for Helsingør, da de første tun begynder at springe.

Det giver et vældigt plask, da den enorme fisk rammer havoverfladen.

Den springende tun vejer formentlig over 250 kilo, og den er langtfra alene.

Det virker næsten naturstridigt, at så mange kæmpefisk er samlet her i det lille stykke hav mellem Danmark og Sverige, men den er god nok.

Havstrygerens skipper, Andy G. Helt, som er bedre kendt under navnet ”Dyt”, forklarer:

– Det er nok omkring seks år siden, at tunen vendte tilbage til Danmark. Det begyndte med de små tunfisk kaldet bonitoer, som vejer fem-seks kilo, men snart fulgte de store tun efter. De jagede både bonitoer samt makrel og hornfisk, og nu skønner man, at der er over 200 eksemplarer af de store tun her i Øresund.

Overlegen hastighed

Det er arten blåfinnet tun, der i sommerhalvåret kommer til Danmark for at jage.

Denne tunart når ofte en længde på knap tre meter og kan veje mere end 500 kilo, i nogle tilfælde endda 7-800 kilo.

Tunen er en rovfisk, der kan svømme særdeles hurtigt, og med en topfart på 80 kilometer i timen er den blandt verdens absolut hurtigste fisk.

Tunene fanger deres bytte ved at samarbejde om at drive fiskestimer mod havoverfladen, og benytter så deres overlegne hastighed til at indfange de enkelte fisk.

Det er især under den hektiske jagt, at mange tun springer op over vandet.

Truede eller sårbare

For 60 år siden var tunen faktisk ganske almindelig herhjemme, men ligesom i store dele af den øvrige verden blev tunen udsat for massivt pres fra det stadig mere effektive fiskeri.

Den forsvandt fra Danmark, og næsten samtlige arter af tun er i dag truede eller sårbare.

Især de blåfinnede tun er attraktive spisefisk, der jævnligt bliver solgt til svimlende beløb.

Ikke mindst Tokyos fiskemarked er kendt for rekordpriser, hvor ejere af luksuriøse sushirestauranter af og til betaler over en million kroner for en enkelt blåfinnet tun.

En absurd verdensrekord blev sat i 2019, hvor en tun på 278 kilo blev solgt for, hvad der svarer til over 18 millioner danske kroner.

Attraktive fisk

Tragisk nok betyder de høje priser, at de i forvejen kritisk truede blåfinnede tun bliver endnu mere attraktive for både fiskere, sælgere og meget velhavende restaurantgæster.

Sidstnævnte vil måske endda føle sig ekstra privilegerede ved at kunne prale med at have spist en fisk der både er sjælden og kostbar.

Mange tun bliver i dag indfanget hurtigere, end de kan nå at forplante sig, og selv om forvaltningsplaner for bæredygtigt fiskeri måske kan redde tunen fra at forsvinde helt, bliver de store fisk fortsat fanget i stort antal.

Derfor er det selvfølgelig ekstra glædeligt, at vi efter knap 60 års fravær igen kan opleve tunen springe i dansk farvand.

Ikke den på dåse

Når man ved, at en enkelt tunfisk kan sælges til meget høje priser, kan man undre sig over, at vi i supermarkedet kan købe en dåse tun for et beskedent beløb.

Det er, fordi tunen på dåse kommer fra helt andre arter end den blåfinnede tun. Navnet ”tun” er i virkeligheden en fælles betegnelse for mange forskellige fisk i makrelfamilien.

Dåsetunen stammer fra mindre stimefisk, der vokser og forplanter sig langt hurtigere end de enorme blåfinnede tun.

Hovedparten af tun i de danske supermarkeder udgøres af arterne bonit/bonito (skipjack), gulfinnet tun, albacore og tongol.

Vidste du det...

  • Farvandet mellem Sverige og Danmark er ganske smalt, og når fiskestimerne passerer, bliver de mange fisk presset tæt sammen. Det gør det nemt for store rovfisk at få fat på byttet, og tunene kan opbygge et solidt fedtdepot, inden de svømmer tilbage til deres vinter-ophold i Middelhavet.
  • Marinbiologer peger på, at stimefiskene måske kommer til Øresund, fordi der på grund af strøm og tæt skibstrafik ikke har været fiskeri med bundtrawl i mange årtier. Derfor er der liv på bunden af Øresund og pæn opvækst af fiskeyngel og krebsdyr, der udgør fødegrundlaget for mange af de fisk, som tunen jager.

Sponsoreret indhold