Livsstil

Unge får mén af forældres konflikter efter skilsmisse

13. august 2016 af Videnskab.dk Foto: All Over Press
Skilte forældres konflikter kan give børnene langvarige knæk i selvværdet, viser en ny dansk undersøgelse.

Voksne unge har et lavt selvværd flere år efter, de har oplevet et højt konfliktniveau mellem deres skilte forældre.

Unge fra velfungerende skilsmisseramte familier får derimod ikke de samme langvarige knæk i selvværdet, viser en ny dansk undersøgelse af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, skriver Videnskab.dk.

Det er første gang, forskere viser, at børn kan få mén, som hænger ved, når de er blevet store, hvis deres skilte forældre konstant bagtaler hinanden, skændes eller slet ikke kan tale sammen.

- Man skulle tro, at forældrenes indbyrdes forhold ikke betyder så meget, når børnene er blevet store og selv kan bestemme flere ting, siger Siddhartha Baviskar, der er ph.d. på SFI til Videnskab.dk.

- Men vores undersøgelse viser, at konfliktfyldte skilsmisser også giver unge over 18 år dårligt selvværd. Selv unge, der har et godt forhold til både mor og far, har ofte lavt selvværd, hvis forældrene ikke kan samarbejde, fortsætter han.

Læs også: Forældres baggrund påvirker stadig unges valg af uddannelse

Følelsen af at være elsket

Næsten 800 danske unge har deltaget i Siddhartha Baviskar og kollegernes undersøgelse. Alle de unge er skilsmissebørn.

Da de var 15 år, blev de bedt om at vurdere, hvor konfliktfyldt deres skilte forældres forhold var.

De blev også bedt om at vurdere, hvordan deres eget forhold til forældrene var. De skulle for eksempel svare på, om de kunne regne med henholdsvis mor og far, om forældrene lyttede til dem, og om de følte sig elsket.  

Fire år efter, da de unge var fyldt 18 år, målte forskerne deres selvværd på en globalt anerkendt selvværdsskala. De unge skulle blandt andet vurdere i hvor høj grad, de respekterede sig selv, følte sig nyttesløse, havde noget at være stolte af og følte sig mislykkede.

Læs gså: Delebørn kræver samarbejdende forældre

Konfliktniveau betyder noget

Resultatet viser, at:
•    15-årige unge, hvis forældre havde et konfliktfyldt forhold, oftere havde lavt selvværd, da de var fyldt 18 år end de unge fra skilsmissefamilier uden konflikt.

•    Konflikten mellem forældrene havde altså en langvarig konsekvens for de unge.

•    De unges forhold til forældrene havde også betydning for deres selvværdsfølelse, men selv når forskerne tog højde for det, var forældrenes konfliktniveau afgørende.

- Vi vidste godt statistisk set, at unge skilsmissebørn oftere har et dårligt selvværd end unge, hvis forældre ikke er skilt. Vores nye undersøgelse viser, at det især er forældrenes konfliktniveau, der har betydning på sigt, selv når man tager højde for andre ting, som kunne tænkes at være vigtigere i et ungt menneskes liv såsom venskaber og udseende, siger Siddhartha Barviskar.

Læs også på Videnskab.dk
Forældre overdriver glæden ved at have børn

Delebørn trives bedre end andre skilsmissebørn
 

 

 

Sponsoreret indhold