Parforhold: 7 ting lykkelige par gør

Hvad er det, der gør, at et parforhold holder? Det er, at du er ærlig og står ved dine egne følelser i stedet for at finde alle fejlene hos din partner. Tør du det, er parforholdet måske den bedste form for terapi, vi kan gå i, siger den canadiske professor i psykologi Sue Johnson, der hylder ”den eneste ene” og monogami.

1. De har både tryghed og frihed

Gode ægteskaber og parforhold er fulde af frihed, fordi man ikke er i tvivl om samhørigheden i relationen. Det mener den canadiske professor i psykologi og forfatter til bogen ”Hold mig” af Sue Johnson.

Og efter hendes mening er frihed til at leve sine egne drømme uafhængigt af partneren et af de vigtigste elementer for et lykkeligt samliv. Kun én ting er vigtigere: Tryghed. Vi kan først være frie, når vi føler os trygge. Utrygge børn bliver hos deres mor, og utrygge partnere bliver hos hinanden, siger hun og fortæller med et eksempel fra sit eget liv, hvor velgørende den rette balance mellem tryghed og frihed kan være for begge parter. De første år af sit ægteskab tog hun med sin mand på trekking i bjergene, og da hun efter nogle år tog sig sammen til at indrømme, at hun ikke brød sig om det, blev han selvfølgelig overrasket, men accepterede det. Til gengæld holdt hun op med at brokke sig over at passe børnene og holde skansen, mens han klatrede. Win-win.

Mantra: Jo mere udvikling, jo bedre. Sammen og hver for sig.

2. De kan sige undskyld

At kunne tilgive sin partner er nødvendigt i et langt forhold, men utroskab og dybe svigt kan ikke altid tilgives på kommando. Ifølge Sue Johnson er vi følende pattedyr, og vi føler det, vi føler, så længe vi føler det. En moralsk beslutning om at tilgive partneren sidder et helt andet sted i hjernen end det, vi føler. ”I øvrigt elsker vi jo ikke med fornuften”, siger forskeren klogt. Hvis man oplever, at éns partner svigter én, er det naturlig selvbeskyttelse, at amygdala (hjernens angstcenter, red.) prøver at værne imod, at det sker igen. Sagt på en anden måde: Det er nervesystemet, der bestemmer, hvornår vi tilgiver, ikke den kognitive hjerne. Til gengæld kan den ”tarvelige” part opføre sig på en måde, så tilgivelsen kommer lettere: 

– De ægteskaber, der overlever og kommer videre efter en krise, har det tilfælles, at den part, der har svigtet, oprigtigt viser, at han eller hun er ked af at have såret sin partner. Det at se oprigtigheden opløser automatisk følelsen af svigt og sorg, og så kommer tilgivelsen af sig selv. Der er skabt grobund for kærlighed.

Mantra: Du kan ikke beslutte at tilgive. En beslutning, fordi ”der er gået så og så lang tid”, gør intet for relationen.

Læs også: Boost dit parforhold

3. De er intime

Det med at ville knytte sig til en anden er en del af vores genetiske kode. Men samtidig er det også vanskeligt for både kvinder og mænd at acceptere, at vi bliver begrænsede og følelsesmæssigt afhængige af et andet menneske. For nogle er det ligefrem så skræmmende at komme tæt på, at de hellere vil lukke ned. Selv om det er svært, er intimitet uundgåeligt, hvis vi gerne vil tæt på et andet menneske. Nære relationer tvinger os ud i de nullermandsbefængte hjørner af sindet, hvor følelser som jalousi, angst for at miste, lavt selvværd, afhængighed, forvirring og sorg ligger og lurer, og de følelser har vi hverken lyst til at mærke eller belemre partneren med, fordi vi dybest set skammer os over dem. I stedet finder vi på dårlige ting ved forholdet, skælder ud eller trækker os, og sexlysten ryger. Og eftersom sex er en af de måder, vi knytter os til hinanden på, mister vi dermed broen tilbage til intimiteten. Heldigvis er det – viser opmuntrende tal – de dybe, intime forhold, både mænd og kvinder længes efter.

Mantra: At være intime betyder ikke, at man klistrer til hinanden, men at man er lige så gode til at være sammen som til at være væk fra hinanden.

Få gang i sexlivet med dette sexspil

Læs mere: Udhvilede kvinder har mere lyst til sex

4. De er i selvbalance

Det vigtigste i et livslangt, lykkeligt ægteskab er, at du selv er i balance. Sue Johnson beskriver det som en smuk argentinsk tango, hvor parterne bevæger sig sammen og helt frit, hvilket kun er muligt, fordi de hver især har balancen. Sagt på en anden måde: Empati og dyb indlevelse i et andet menneske er kun fuldt muligt, hvis du hviler i dig selv og er i balance, understreger Sue Johnson. 

Mantra: Jo mere du hviler i dig selv, jo bedre hviler du i relationen.

5. De tør få hjælp udefra

Den rigtige terapi kan redde de fleste ægteskaber, medmindre der er tale om et stendødt forhold, misbrug, vold eller udnyttelse, mener Sue Johnson. Ifølge hende er der i næsten alle dårlige forhold, hvad hun kalder for en ”protestpolka”, i gang: Den ene kritiserer, og den anden trækker sig, og skænderierne følger et særligt mønster, hvor et løftet øjenbryn er nok til at udløse en håbløs vi-finder-aldrig-hinanden-igen-stemning. Forskning viser, at otte ud af 10 par, der er fanget i protestpolka-mønsteret, ender med at blive skilt inden for fire-fem år, hvis de ikke får hjælp. Nøglen er at finde mønsteret i deres skænderier og indse, at problemet og skylden ikke ligger hos nogen af dem, men i selve den ”dans”, de har udviklet sammen. Det gode er, at de også kan opdage, at bag ved den ligegyldighed og afvisning, de frygter fra partneren, ligger kun angst og usikkerhed. Selv vrede og tavshed dækker over ønsket om at nå det andet menneske, man ved bare ikke hvordan, siger Sue Johnson. 

Mantra: Du ved ikke, hvad din partner føler og tænker, eller hvorfor han reagerer med tavshed eller vrede, medmindre du er tankelæser. Spørg ham.

6. De er ærlige

Mænd har generelt svært ved at udtrykke deres sårbarhed. Så langt er de fleste kvinder i hvert fald enige. Men sandheden er, at begge køn har svært ved at vise, hvor usikre og hvor bange for at miste de er, og hvor skrøbelige de indimellem føler sig. Sue Johnson oplever ofte i terapi, at par, som har kendt hinanden i årevis og har børn sammen, er skrækslagne for at vise deres sårbare sider. Men det pudsige er, at vi – i modsætning til hvad vi tror – ikke støder partneren fra os, når vi er ærlige omkring vores følelser. Det gør vi tværtimod, når vi ikke er ærlige, understreger Sue Johnson. 

Mantra: Vær ærlig om, at du er bange for at miste (du klæber ikke, for du er jo i balance, se punkt 3). Din sårbarhed udtrykker bare, at relationen har betydning.

7 ... og så er der jo også det dér med sex

Sex er livsvigtigt i et forhold, men det bliver jo lidt kedeligt efter nogle år, ikke? Nej, faktisk ikke. I en tid, hvor man taler om polygami, åbne forhold og fri sex, så er det faktisk mennesker i langvarige monogame forhold, der føler sig mest frie og tilfredse seksuelt, ikke dem, der har erotisk carte blanche, viser undersøgelse. Og Ifølge Sue Johnson er det slet ikke så overraskende. Mennesker er nemlig pattedyr, tilknytning er vores stærkeste kort, så jo tryggere vi er, jo mere tør vi eksperimentere også seksuelt. Hvis lysten og spændingen mangler i parforholdet, er kuren efter hendes mening ikke, at man giver hinanden lov til at have sex ved siden af. 

– Fri sex eller polyamorøsitet kan lyde som en god løsning, men det er ikke det, hverken mænd eller kvinder finder dyb tilfredsstillelse i. Tit føler den ene part sig tvunget til at sige ja for ikke at miste den anden. Men netop følelsen af at have særstatus er noget af det aller- vigtigste i et parforhold.