Advokaten fortæller: Sådan laver du civil anholdelse

Peter har for nyligt været vidne til, at en dreng blev slået. Peter var i tvivl, om han måtte tilbageholde gerningsmanden. Advokat Louise Vinkle forklarer her, hvornår man må foretage en civil anholdelse.

FRA KONTORET: Jeg er blevet kontaktet af Peter, der for nylig var ude for en ubehagelig oplevede. På åben gade var han vidne til, at en ung dreng blev slået af en voksen mand. Peter blandede sig straks, men han var i tvivl om, hvorvidt han måtte tilbageholde gerningsmanden. Han gjorde det ikke, og gerningsmanden stak af.

Få Ude og Hjemme leveret i postkassenLæs mere her

Nu vil han høre, hvornår man må foretage det, der hedder en civil anholdelse. Jeg forklarer ham, at der er tre betingelser, der skal være opfyldt, før en person, som ikke er politibetjent, må foretage en civil anholdelse.

For det første skal gerningsmanden være truffet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Det vil sige, at det skal være en strafbar handling, hvor det er anklagemyndigheden, der senere tiltaler gerningsmanden.

For det andet skal anholdelsen være nødvendig for at hindre yderligere strafbare handlinger, sikre at gerningsmanden bliver på stedet eller hindre gerningsmandens kontakt med andre.

Den sidste betingelse er, at en civil anholdelse kun må foretages, hvis frihedsberøvelsen ikke vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb i forhold til sagens alvor. Det vil for eksempel være uforholdsmæssigt at foretage en civil anholdelse, fordi man ser en fodgænger gå over for rødt.

Hvis disse betingelser er opfyldt, må der foretages en civil anholdelse. Jeg forklarer Peter, at han dermed kunne have foretaget en civil anholdelse, da han så den unge mand blive slået. Han skal blot være opmærksom på, at han ikke må benytte mere magtanvendelse end nødvendigt for at tilbageholde manden.

Peter håber selvfølgelig ikke, at han får brug for det, men han er glad for at have lidt viden om, hvad han kan tillade sig at gøre en anden gang.