Skæbner

Kristina blev gravid som 13-årig

1. juni 2015 Louise Soegaard
Henning Jensen
Kristina fik en dramatisk start på voksenlivet. Som bare 13-årig blev hun gravid, men hun var aldrig i tvivl om, at hun ville beholde sit barn. For hvert spark hun mærkede, blev hun styrket i sin sag. Hun ville kæmpe for sit ufødte barn.

Kristina var dårligt nok blevet teenager, da hun opdagede, at hun skulle være mor.

-Jeg var kun frem uger henne, da jeg fik klar besked. Jeg havde følt mig meget træt og jeg var plaget af voldsomme humørsvingninger. Og så kastede jeg op hver eneste dag. Der var ikke så meget at være i tvivl om, siger 19-årige Kristina Torgesen fra Vestfold i Norge.

I Danmark fødes hvert år fødes mellem 500-900 børn af teenagemødre, men kun 40 børn har mødre under 16 år og kun et barn om året er født af en mor på bare 14 år som Kristina.

Du kan læse hele Kristinas historie og se de dejlige billeder af mor og søn i denne uges Ude og Hjemme nr. 23, der udkommer onsdag d. 3. juni 2015

Der er hold i fordommene

Når en teenager bliver mor, er der stor sandsynlighed for, at hendes døtre senere i livet ender i samme situation og bliver mødre i en meget tidlig alder. Det konkluderer Ankestyrelsen i en hel ny analyse. Den viser at sandsynligheden for at blive teenagemor stiger med det dobbelte, hvis man selv har en teenagemor - i modsætning til hvis man ikke havde en teenagemor.

Analysen har kigget på de mest udbredte sociale og samfundsmæssige konsekvenser ved netop at blive mor som teenager. Teenagemødre har for eksempel:

Gennemsnitligt dårligere helbred.

Lavere løn på arbejdsmarkedet. Udsigten til uddannelse og job er også langt ringere – kun mellem en tredjedel og en fjerdedel af de kvinder, der får børn før de fylder 20, har som 30-34 årige opnået en erhvervsuddannelse.

Øget sandsynlighed for fattigdom eller skilsmisse.

Øget risiko for at ende som en sag hos kommunen. En tredjedel af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har en mor, der fik sit første barn, inden hun fyldte 20 år. Piger, der selv er anbragt uden for hjemmet, har ti gange større risiko for at blive teenagemødre end deres jævnaldrende. Og endelig betyder problemer med at håndtere forældreskabet, at ca. en tredjedel af børn født af teenageforældre på ét eller andet tidspunkt bliver en sag hos kommunen.

Uddannelse forebygger graviditet

Én af de væsentligste metoder for at komme teenagegraviditeter til livs her i landet er, ifølge forskerne bag analysen, uddannelse. Analysen viser, at teenagedøtre, der har forældre med en videregående uddannelse, har dobbelt så lav en risiko for at blive gravid som døtre med forældre, der er ufaglærte.

Dog skal det nævnes at fødselsraten blandt teenagemødre i Danmark er ret lav sammenlignet med andre lande i Europa. Ankestyrelsens Analyse viser, at fødselsraten i Danmark ligger omkring én promille, hvor den i Storbritannien for eksempel ligger på 19,7 promille. Derudover viser analysen, at langt de fleste teenagemødre er 19 år, når de får deres første barn.

analysen kan læses i sin helhed på Ankestyrelsens hjemmeside her.

Sponsoreret indhold