Skæbner

Mor idømt livstid for mord på fem spædbørn

16. juni 2015 Kasper Bækgaard
En 36-årig kvinde blev i går ved domstolen i Uleåborg i Finland idømt fængsel på livstid for at have myrdet fem nyfødte spædbørn i årene 2005 – 2013 og for fem tilfælde af brud på gravfreden.
Ifølge dommen har kvinden forstået, hvad hun har gjort, da hun myrdede sine fem nyfødte børn. Det begrundes med, at hun i samtlige tilfælde på nær ét har hemmeligholdt graviditeten for udenforstående og med, at hun har kunnet agere normalt før og efter fødslerne. At hun i alle fem tilfælde har brugt den samme metode tyder også på, at mordene har været planlagt.  At kvinden har handlet bevidst står også klart, eftersom spædbørnene har levet i 3-4 døgn efter fødslen. Hun har altså haft mulighed for at overveje sine handlinger og fortryde dem. Ifølge dommen har der heller ikke været tale om fødselspsykose. Der er nemlig ingen tegn, som tyder på, at mordene er forårsaget af udmattelse eller angst efter fødslerne.   

Levede i 3-4 dage

De fem spædbørn – tre piger og to drenge – levede i 3-4 dage, efter at de blev født i årene 2005-2013. I de fire tilfælde skjulte moderen sin graviditet for andre. Hun fødte børnene hjemme i sit badeværelse og efterlod i alle tilfælde børnene i badekaret i tre eller fire dage uden varme og omsorg.  Efterforskningen viser, at børnene fortsat levede, da kvinden til sidst tog livet af dem ved at placere dem i en spand, som hun lukkede hermetisk. Et af børnene, det sidste, blev lagt i en skotøjsæske, som blev tapet til igen.   

Opbevarede ligene i fryser

Den 36-årige kvinde opbevarede ligene i en fryser i kælderen. Flere gange er kvinden flyttet i perioden, hver gang er fryseren med lig blevet flyttet med. I det højhus i Uleåborg, hvortil kvinden flyttede i foråret 2014, fandtes der dog ikke noget el-udtag i kælderrummet. Det førte til slut til, at kvinden blev afsløret, da der begyndte at lugte i kælderen. Ligene af de fem blev fundet den 3. juni 2014. Til at begynde med forsvarede kvinden sig med, at hun havde troet, at børnene var dødfødte, men i begyndelsen af juli tilstod hun mordene. En retspsykiatrisk undersøgelse har fastslået, at moderen er tilregnelig og derfor kan dømmes. Under sagen kom det frem, at kvinden under den sidste graviditet i 2013 havde drukket så meget alkohol, at fosteret sandsynligvis havde taget alvorligt skade.  Ifølge dommen fandtes ingen formildende omstændigheder ved mordene.  

Sådan døde  de fem spædbørn

Alle fem graviditeter følger samme mønster. Hun hemmeligholdt graviditeten, fødte barnet i hjemmet og lod dem blive liggende i badekarret i nogle dage, indtil hun brutalt afsluttede spædbørnenes kamp for livet. Kun i ét tilfælde indrømmede kvinden, der i dag er 36 år, sin graviditet. Fire gange lykkedes det hende at skjule sin store mave og påståede mavesmerter. Ifølge anklager Sari Kemppainen skete mordene sådan her:  

Første barn 2005

Det første mord skete i maj 2005. Moderen hemmeligholdt graviditeten for venner og kollegaer. Hun kontaktede aldrig læge eller søgte rådgivning. Efter fødslen i sit eget badeværelse, efterlod hun drengebarnet liggende i badekarret uden varme eller omsorg. Efter tre dage pladerede moderen spædbarnet i en spand, som hun lukkede med et låg, så barnet døde. Op til mordet gjorde hun intet for at forberede sig på livet med et spædbarn, tværtimod. Faderen er forblevet ukendt. Efter 2005 har moderen flyttet to gange og har medbragt liget af spædbarnet i flyttelæsset. Derfor blev hun også dømt for krænkelse af gravfreden.  

Andet barn 2007

Mordet på det næste spædbarn, en pige, følger præcis samme mønster. Bagefter fortsatte moderen sit liv som før uden at fortælle nogen om fødslen.  Også pigespædbarnet antages at have overlevet i tre dage i badekarret, indtil moderen gentog proceduren med spanden, som hun hermetisk lukkede, så babyen døde. Faderen er også her ukendt.  

Tredje barn 2010

Den tredje graviditet i 2010 skiller sig fra de øvrige. I dette tilfælde fortalte moderen til omverdenen, at hun var gravid og forsøgte ikke at skjule sin store mave med løst tøj, som i de to første tilfælde. Ifølge anklageren var kvindens plan dog den samme. Hun kontaktede hverken rådgivning, læge eller jordemor, ligesom hun ikke forberedte sig på et liv som spædbarnsmor. I december 2010 fødte hun en pige, igen alene i badeværelset. Denne blev spædbarnet efterladt i badekarret i fire dage uden varme og omsorg, inden spanden blev fundet frem. Nu placerede moderen spanden i en affaldssæk på balkonen. Der blev den efterladt indtil foråret, hvor hun flyttede liget til kælderens fryser, hvor begge de to døde søskende lå. Til sin mand og omverdenen fortalte kvinden, at hun havde aborteret.  

Fjerde barn 2012

Følger samme mønster som i de to første tilfælde. Kvinden skjuler graviditeten med løst tøj og lyver om en sygdom, som fik maven til at svulme. Barnets far mistænkte intet. Et drengebarn kom til verden i august 2012. Også denne gang blet barnet efterladt i badekarret i tre dage, inden kvinden tog livet af ham i en spand og en plastikpose, som hun lukkede hermetisk. Denne gang var det tæt på at gå galt, da liget i spanden og affaldsposen blev opbevaret på balkonen. En udenforstående troede, at der var gammelt affald i posen og bar den til husets affaldscontainer. Da kvinden hørte det, løb kvinden ud til gården og lykkedes at få fat i plastikposen, som hun nu førte til kælderen og fryseren.  

Femte barn 2013

Forløber på samme måde som foregående tilfælde. For tredje gang føres ægtefællen, der er far til barnet, bag lyset.  Denne gang har moderen forberedt sig bedre. På nettet har hun læst, hvordan man skal klippe navlestrengen.  I august føder hun en pige i badeværelset. Efter mordet lægger hun babyen i en skotøjsæske, som hun taper til igen. Æsken flyttes efter nogle dage fra balkonen til fryseren i kælderen, hvor de fem lig lå i yderligere 10 måneder, inden ligene bliver opdaget.       

Sponsoreret indhold