Numerologi - hvad er det?

Hvilken indflydelse har tal på dit dit liv? Numerolog Annet Kofoed fortæller. Læs med her!

Numerologi er læren om tallene og deres mystik. Det er det ældste alternative værktøj, vi har. Der er mange ting, vi ikke havde haft i dag, hvis tallene ikke havde været der. Astrologien kunne ikke være regnet ud, tarotkortene, akupunktur, former, farver, musik, ja alt stammer fra tallene. Uanset hvor langt tilbage vi går i historien, er der noget med tal.

Læs også: Numerologi - 10 skarpe til numerologen

Oldtidens hinduforskere var mestre i alle studier af naturlovene, men der har altid været en eller anden mystik omkring læren af tallene. I de gamle kulturer var det kun for særligt indviede at lære om de hemmeligheder, der er i tallenes mystik og okkulte viden. Og derved var der også meget, der gik tabt, fordi menigmand ikke fik del i denne viden.

Sammen med de gamle hinduer, var Kaldæerne og Ægypterne også vidende om den okkulte eller skjulte betydning af tallene, og deres relation til tiden og menneskelivets gåder. Det var Hinduerne, der opdagede jævndøgnspræssionen og beregnede at den gentages hvert 25.827 år.

Aldrig opklaret
Vor tids astronomer måtte efter besværlige udregninger indrømme, at det var korrekt. Hvordan de kunne foretage sådanne beregninger dengang er aldrig blevet opklaret. Vi må nøjes med at godkende resultaterne og beundre deres nøjagtighed.

De store filosoffer, Pythagoras, Platon, C.G. Jung, Rudolf Steiner og Martinus var fascinerede af tallenes mystik og kraft i vores menneskelige udvikling. Hinduerne og Kaldæerne fandt i fjerne tider også længden af det, der nu kaldes planeternes cykliske eller sideriske år.

De erkendte, at tallene 1 til 9 danner basis for alle vore tal og beregninger på samme måde, som de syv overtoner er basis for al musik. Det vil kun være logisk at acceptere alt, som disse store mænd i oldtiden og længere tilbage endnu fandt frem til, for vi acceptere jo så meget andet, vi ikke helt forstår, LIVET, for eksempel?

Læs også: Det betyder de 10 mest almindelige drømme

Stadig et mysterium
Uanset hvor langt tilbage i tiden vi går, har man kendt til den hemmelige eller okkulte betydning af tallene, men det nøjagtige tidspunkt for opdagelsen er aldrig konstatet. Vi får nok aldrig at vide, hvor tallene opstod, men derfor er der ingen grund til IKKE at acceptere, at de er der og altid vil har været der, og altid vil bliver her. Vi godtager jo så meget andet uden at vide, hvor det stammer fra. Tallene er et mysterium, og alligevel bruger vi dem dagligt.

Jeg er i dag fuldt overbevist om, at vi ikke kun har fået tallene for at kunne regne ud, hvor meget vi bruger i de forskellige supermarkeder, for hvis det var så enkelt, var der jo ingen grund til at hemmeligholde denne viden og kun give den til indviede præster. Nej, vores lille verden havde nok set helt anderledes ud, hvis vi havde fået denne viden noget før.

Men da vi ikke kender vibrationsloven fra universet, må vi bare acceptere, at tiden ikke var til det før NU.
Da det nu er konstateret, at der faktisk ikke er nogen, der rigtigt ved hvor tallene kommer fra, er det nemt for mig at sige, at det er en guddommelig gave, og hvad der er guddommeligt er efter alles mening godt.

Mere harmoni
Belønningen for at sætte sig ind i numerologien og lære om tallenes magiske værdi gør, at vi får det bedre, at der kommer mere harmoni i vores hverdag. Når ting er i harmoni, flyder det hele lettere.
For numerologien går faktisk kun ud på at få vore liv i harmoni, så vi får nemmere ved at lære alle andre ting. Det er lidt af en gåde for mig, at det ikke er et fag i skolerne, for det er både sjovt og spændende at beskæftige sig med, og får man det først ind i sit system, kan man aldrig rigtig slippe det igen.

For det enkelte menneske spiller tallene en rolle på mangfoldige måder, idet hele livet er bestemt af tal. Man er født på et bestemt klokkeslæt, på en bestemt dato, i et bestemt år.Dag efter dag på bestemte tider foretages bestemte ting, kort sagt, tilværelsen regeres af tal.

Læs også: Find din tal-energi