Skæbner

Overraskede forskere: Mænd og kvinder reagerer stort set ens på skilsmisse

12. maj 2022 Af Thomas Hoffmann, Videnskab.dk Foto: Panthermedia
Køn har langt mindre betydning end andre faktorer for et menneskes psykologiske reaktioner efter en skilsmisse, lyder det i et nyt studie.

Måske har du hørt, at kvinder har det sværere end mænd umiddelbart efter en skilsmisse? Sådan har forskere i hvert fald konkluderet i internationale undersøgelser. Måske har du også hørt, at kvinder til gengæld klarer sig bedre på lang sigt end mænd?

Et nyt studie fra Københavns Universitet går nu i kødet på de fortællinger, skriver Videnskab.dk.

Antal af børn

Baseret på svar fra godt 1.200 kvinder og 600 mænd gennem et år efter deres skilsmisse konkluderer eksperterne, at kvinderne i deres studie reagerer næsten helt lige som mænd.

Når der er psykologiske forskelle i reaktionsmønstret – for eksempel mere angst – skyldes det ikke køn, men andre faktorer som især kvindens lavere indkomst og til en vis grad antallet af børn, som den enlige mor skal tage sig af efter en skilsmisse.

Sådan konkluderer forskerne i tidsskriftet Journal of Family Psychology.

– Studiet antyder, at forskelle mellem mænd og kvinder skyldes strukturel ulighed og ikke en psykologisk forskel på de to køn, forklarer Jenna Marie Strizzi, adjunkt på Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Økonomi er vigtigt

Umiddelbart slår kvinder stærkere ud på mål som stress og symptomer på sygdom uden nogen fysisk bagvedliggende årsag.

Men når man inddeler kvinder og mænd efter deres indkomst, kan man pludselig se, at indkomst er meget stærkere knyttet end køn til forskelle i de psykologiske reaktioner efter en skilsmisse.

Det ser med andre ord ud til, at chancen for at komme godt gennem en skilsmisse er mere afhængig af at være ovenpå økonomisk, end af om man har et personnummer, der ender på et lige eller ulige tal.

– Det peger på, at højere indkomstlighed nok ville give mindre forskelle i helbredsresultater på tværs af kønnene. Og det er jo interessant, at man selv i et samfund som det danske med ret høj lighed i blandt andet indkomst kan se, at indkomst driver store forskelle.

– Det gør vores resultater interessante i internationalt perspektiv, hvor der er større ulighed, påpeger Jenna Strizzi.

Flere spørgsmål

Spørgsmålet er, om forskerne med sikkerhed har afdækket, at køn betyder mindre end antaget.

Jenna Strizzi nævner selv, at eksperterne ikke har set på, om mænd og kvinders reaktioner i studiet hænger sammen med, hvor meget konflikt der var i skilsmissen.

Højt konfliktniveau kan øge stress, som måske især kan påvirke den forælder, der også lige skal tage sig af alle børnene – hvilket typisk er kvinden.

Andre danske forskere fra forskningscentret VIVE og Aalborg Universitet har læst studiet for Videnskab.dk. De supplerer med flere mulige forbehold for studiets resultater:

• Det fremgår ikke, hvem der har taget initiativ til den enkelte skilsmisse. Tit har den forladte part det værre end den, der tager det aktive skridt.

• Langt flere mænd end kvinder er faldet fra i løbet af studiet.

Hvis de frafaldne mænd har særlige værdier, der adskiller dem fra de tilbageværende, kan deres frafald have skævvredet resultatet.

Sponsoreret indhold