Spørg advokaten: Må man gifte sig med sin fætter?

”Den undrende” vil gerne vide, om man må gifte sig med et familiemedlem, og hvordan det kontrolleres i praksis. Advokat Louise Vinkle giver sit svar.

Kære Louise

Min kollega fortalte, at hun skulle til en venindes bryllup, hvor brudgommen var venindens fætter. Det vil sige, at brudgom og brud er fætter og kusine.

Jeg kom til at tænke på reglerne for at gifte sig med familiemedlemmer. Må man virkelig gifte sig med sin kusine/fætter? Og hvordan kontrolleres det i praksis, så folk ikke bliver gift med en fra deres nærmeste familie?

Med venlig hilsen Den undrende

Kære Undrende

Der er regler, der sikrer, at du ikke er for nær familie til at kunne blive gift. Ifølge reglerne må der ikke indgås ægteskab mellem slægtninge i op- eller nedstigende linje eller mellem søskende.

Det betyder, at et barn ikke må gifte sig med sine forældre, bedsteforældre, oldeforældre med mere, og at man ikke må gifte sig med sin bror eller søster. Men derudover er der ikke forbud mod, at familiemedlemmer bliver gift med hinanden, og der er derfor ikke noget til hinder for, at en kusine og en fætter indgår ægteskab.Inden vielsen bliver det kontrolleret, om reglerne er overholdt ved, at man udfylder en ægteskabserklæring i den kommune, hvor den ene eller begge ægtefæller bor.

Når begge parter har udfyldt ægteskabserklæringen – og i den forbindelse erklæret, at de ikke er i nær familie – undersøger kommunen, om parret opfylder betingelserne for ægteskab.

Herefter udstedes en prøvelsesattest til brudeparret, der dokumenterer, at betingelserne er opfyldt, og at parret ikke er i nær familie med hinanden. Brudeparret skal derefter sørge for at blive viet inden for fire måneder.

Bedste hilsner Louise

Spørg advokaten

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]