Her mobber vi ikke - Torsted Skole har knækket koden

På Torsted Skole i Horsens vil man mobberiet til livs. Siden 2008 har programmet Fri for Mobberi været en fast del af indskolingen. Og det virker. – Hvis 25 elever i en klasse står sammen og siger stop, kan det ikke lade sig gøre at mobbe, siger skolens antimobbekonsulent.

På Torsted Skole i Horsens er de fri for mobberi.

Hvad tror I, der er sket her?

Kontaktpædagog i 0. C, Anja Laursen, 25, peger på tegningen på den digitale tavle i klasselokalet. Tegningen viser en pige, der er faldet, mens to større børn står tæt på og griner, og to andre børn ser lidt bekymret til fra sidelinjen.

En skov af hænder flyver op fra børnene, som sidder på gulvet foran tavlen. Alle er dybt koncentrerede. I løbet af ingen tid får de ved fælles hjælp stykket historien sammen: Pigen på tegningen har været ovre for at hente mælk til de andre børn, og på vej tilbage til klassen har de to store børn spændt ben for hende, så hun er faldet.

LÆS OGSÅ: Hjerteløse mobbere til Christina: Dræb dig selv

- Er det drilleri for sjov eller alvor? spørger Anja.

- Alvor, slår en dreng ved navn Elias fast - for pigen på gulvet græder.

- Og hvordan kan vi så hjælpe pigen? spørger Anja.

Lærer at sige stop

Hænderne flyver op igen.

- Vi kan hjælpe pigen med at samle mælken op og trøste hende. Og så kan vi sige, at det ikke var sødt gjort. Man kan også gå hen til de store børn og sige: Stop! forklarer en lyshåret pige, som hedder Ida, mens hun holder hånden frem i en stop-gestus for at illustrere.

- Men hvad så, hvis man ikke tør? Hvad kan man så gøre? spørger Anja.

- Så kan man hente en voksen, råber børnene ivrigt og i munden på hinanden.

Velkommen til Torsted Skole i Horsens, en af de skoler i landet, der er længst fremme i kampen mod mobning.

Alle skal være med

Siden 2008 har skolen - senere i samarbejde med de tilknyttede børnehaver og sfo'en - brugt antimobbeprogrammet Fri for Mobberi som en grundsten i skolens antimobbe-strategi.

LÆS OGSÅ: Mobning drev 13-årig i døden

- Det betyder, at alle skal have fingrene i det. Alle på hele skolen, forklarer Signe Maldubine Nørgaard, Torsted Skoles antimobbekonsulent.

Det var hende, der i sin tid introducerede skolen for Fri for Mobberi, som er udviklet af Mary Fonden og Red Barnet med inspiration fra et lignende program i Australien ved navn "Better Buddies".

Fri for Mobberi-programmet benyttes i dag i hver fjerde skole/sfo og i hver tredje børnehave landet over og har været en overvældende succes.

Forklaret helt kort består Fri for Mobberi af en kuffert med pædagogiske redskaber, hvis mål er at skabe inkluderende fællesskaber.

Tegninger overalt

Via bøger, musik, massage og samtale leger børnene sig til en forståelse af Fri for Mobberis værdier om tolerance, respekt, omsorg og mod.

Samtidig får de et fælles sprog om mobning, som gør det meget nemmere at håndtere hverdagens småproblemer og de konflikter, der uvægerligt vil opstå med mobning, drilleri og udelukkelse fra fællesskabet i løbet deres skoletid.

Programmet er oprindeligt målrettet de 3-8-årige. På Torsted Skole har man dog gjort det sådan, at man også kan bruge det i de større klasser. Det gælder nemlig om at sætte tidligt ind - før børnene begynder at mobbe hinanden.

LÆS OGSÅ: Mobning gav Louise en spiseforstyrrelse

Håbet er, at man ved hjælp af Fri for Mobberi helt kan undgå nogle af de grove og tragiske mobbe-sager, som dem Ude og Hjemme har beskrevet i de seneste par uger i vores Stop Mobning-kampagne.

Når man træder ind i indskolingen på Torsted Skole, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at her bakker alle helhjertet op om kampen mod mobning. Overalt hænger der tegninger, plakater og plancher, der minder én om Fri for Mobberi-tankegangen. Og begreberne fra programmet inddrages i så vid udstrækning som muligt i alt, hvad børnene foretager sig - både i undervisningen og i frikvartererne.

Tag ansvar for fællesskabet

Derudover holder hver 0.-3. klasse som udgangspunkt hver uge et såkaldt "børnemøde", hvor børnene i klassen diskuterer et specifikt emne fra Fri for Mobberi-kufferten. Det kan, som i eksemplet fra O. C være begrebet "mod". Hvad kunne børnene gøre for at hjælpe pigen, der var faldet, hvis de nu ikke turde gå imod de to store børn? De kunne for eksempel stå sammen - eller hente en voksen.

Hver gang, inden et børnemøde slutter, bliver børnene sat sammen to og to for at massere hinandens ryg og skuldre. For "den man rører, mobber man ikke".

- I bund og grund handler det om få børnene til at tage ansvar for fællesskabet. Vi mennesker er jo flokdyr, vi vil gerne være fælles om noget. Hvis 25 elever i en klasse står sammen og siger stop, så kan det ikke lade sig gøre at mobbe, forklarer Signe Maldubine Nørgaard.

Hun har følgende råd til forældre, som oplever, at deres børn bliver udsat for mobning i skolen: Tal om det.

- Åben dialog, absolut. Alle skoler har i dag et antimobbeprogram. Så tal med dit barns lærer om det. Vi kan kun bygge de gode fællesskaber, hvis vi arbejder sammen om det. Der er tre parter: børnene, forældrene og personalet på skolen, og alle skal være med, forklarer hun.

Forældrene inddrages

På Torsted Skole bliver Fri for Mobbe-kufferten af samme grund også hevet frem på forældremøder, ligesom forældrene får råd og vejledning til, hvordan de kan hjælpe med til at komme mobningen blandt børnene til livs.

LÆS OGSÅ: Massage mod mobning

- Vi sørger for, at det er meget synligt. Forældrene kan slet ikke komme ind på skolen, uden at de ser, at Fri for Mobberi er en del af vores hverdag. Og vi har kun fået positive tilkendegivelser fra forældrene. De er meget glade for det, lyder det fra antimobbekonsulenten.

I 0. C er børnemødet slut. Mens de andre børn hiver deres madpakker frem og begynder at spise, viser tre af pigerne, Alma, Signe og Victoria Ude og Hjemme indholdet af Fri for Mobberi-kufferten.

- Det bedste er, når vi ser på tegningerne, siger Victoria.

- Eller når vi danser, hører musik og synger vennesangen, supplerer Signe.

Massagen kan de nu også rigtig godt lide, fortæller de. Med forbehold.

- Når det er en dreng, der skal massere en, kan det godt blive lidt vildt, siger Signe.

 

MOBNING I TAL

Heldigvis går det den rigtige vej med forebyggelse af mobning i Danmark.

Antallet af børn i alderen 11-15 år som jævnligt oplever mobning er faldet støt fra 25 procent i 1998 til 6 procent i 2010.

I samme årrække faldt antallet af permanente mobbeofre fra 8 procent i 1998, til 5 procent i 2006.

Blandt forældre er 7 ud af 10 bekymrede for mobning i forbindelse med deres børns skolestart. Og 9 ud af 10 forældre mener, at de har et ansvar for, at deres børn ikke deltager i mobning.
 

MARYS PROJEKT

Fri for Mobberi er skabt i et samarbejde mellem Red Barnet og Mary Fonden. Idéen stammer oprindeligt fra Marys fødelandland, Australien.

Emnet mobning er noget, der i mange år har ligget kronprinsessen meget på sinde. I juni i år åbnede Mary således det årlige løb, Fri for Mobberi Børnestafetten, i København, hvor 1.500 børn og deres forældre og bedsteforældre deltog, med ordene: - Mobning er noget, vi kan sige nej til. Noget, vi kan sige, at vi ikke vil acceptere i vores klasse. Mobning gør ondt.

Alle institutioner kan købe Fri for Mobberi-programmet, som ud over kufferten også indeholder et kursusprogram for pædagogerne.

Du kan læse meget mere om Fri for Mobberi på: friformobberi.dk, redbarnet.dk/mobning eller på Facebook: facebook.com/friformobberi.
 

5 GODE RÅD MOD MOBNING TIL FORÆLDRE

Fri for Mobberi har udarbejdet fem tips til forældre der vil være med til at forebygge mobning på deres barns skole:

1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig er du med til at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler - og dermed en plads i fællesskabet.

2. Tal ikke dårligt om de andre børn i børnehaven/skolen eller om deres forældre. Negative ord om dit barns børnehave- eller skolekammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn. Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben over for alle. Kan du f.eks. alle kammeraternes navne? Siger I "hej" til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn?

3. Indfør social fødselsdagspolitik. Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør "ondt" på det barn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får. Drøft en social fødselsdagspolitik på næste forældremøde.

4. Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv. Børn, der er udenfor i børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, "vokser" indeni - og udenpå!

5. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer. Det er meget sårbart at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er ked af det i børnehaven eller skolen og har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, hvis de andre forældre er lydhøre og åbne.


 

Populært lige nu i Ude og Hjemmes webshop

En session med Ude og Hjemmes clairvoyante, Anne-Marie Østersø, er en af de mest populære tjenester i shoppen.

En session koster
kun 500,-

 

 


Selvom serummerne fra M2 til øjenvipper og bryn ikke er helt billige, er de stadig populære.
De virker nemlig!
 

Serummerne koster
hhv. 975,- og 1.025,-

 

 


Vores shapewear i shoppen er eftertragtet, for det får dig til at se 5 kilo slankere ud på et øjeblik. Disse shorts er blandt favoritterne.

Shorts'ne koster
kun 475,-