Så skadelig er hash

Afhængighed, indlæringsvanskeligheder og psykiske lidelser er blandt de negative effekter af cannabis. Det viser et studie, som samler 20 års forskning. Studiet møder dog kritik for kun at fokusere på de negative effekter.


I den seneste tid har spørgsmålet om, hvorvidt cannabis skal legaliseres, været et hedt debatemne i mange lande - inklusive Danmark.

Nu har en australsk forsker ved navn Wayne Hall gennemgået meget af forskningen, som behandler usunde og sundhedsskadelige konsekvenser af cannabisbrug, siden 1993. Det skriver Videnkskab.dk.

Wayne Halls oversigt undersøger både negative konsekvenser af kronisk brug af cannabis og eventuelle konsekvenser ved sjældent brug eller bare ved at prøve cannabis en gang.

Læs også på Videnskab.dk: Hash kan dræbe kræftceller og bremse sklerose

Ifølge Wayne Halls resultater, publiceret i tidsskriftet Addiction, øger cannabisbrug blandt andet risikoen for alvorlige ulykker og psykiske lidelser som skizofreni.

Førende forsker

-Wayne Hall er formentlig førende på verdensplan inden for denne type forskning, siger Jørgen Bramness, forskningsleder og professor ved Center for rus- og afhængighedsforskning ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

-Det er en vigtig gennemgang af de aktuelle problemstillinger omkring cannabis. Artiklen tager fat i faktorer, som vi må tage hensyn til, når vi skal forholde os til debatten vedrørende rusmidlet, selv om han gentager en del pointer, vi allerede kender godt, siger han.

Der findes endnu ingen beviser for, at nogen har fået en dødelig overdosis af cannabis, men spørgsmålet om afhængighed er mere kompliceret.

Ifølge rapporten er brug af hash og cannabis den mest almindelige form for afhængighed efter alkohol og tobak i USA, Canada og Australien.

Mange bliver afhængige

Wayne Hall henviser til studier, der siger, at 1 ud af 10 af alle cannabisbrugere risikerer at blive afhængige.

For de, der starter med at bruge cannabis i teenageårene, er risikoen for afhængighed 1 ud af 6, mens halvdelen af alle kroniske brugere risikerer at blive afhængige.

-For nogle år siden var dette temmelig ukendt og kontroversielt, men nu ved vi, at der er en sammenhæng mellem brug og afhængighed, siger Jørgen Bramness.

Det er også interessant i forhold til en legaliseringsdebat, mener han.

-Selv om der ikke er rapporteret om store stigninger i brug i de områder, hvor cannabis er legaliseret, er det nok mere sandsynligt, at forbruget vil stige end dale. Hvis forbruget stiger, vil der også være flere, der bliver afhængige, siger Jørgen Bramness.

Læs også på Videnskab.dk: Hash giver varige skader i hjernen

Der er også være resultater, der tyder på, at man får abstinenser efter langvarigt brug.

Cannabisbrugere udvikler tolerance for virkestoffet THC, og Wayne Hall skriver om brugere, der søger hjælp og fortæller om angst, søvnløshed, dårlig appetit og depression.

Cannabis er blevet stærkere

Samtidig lader det til, at symptomerne ikke er lige så kraftige som ved alkohol- eller opiatafhængighed (som morfin og heroin).

Cannabisbrugen er steget i Europa, USA og Australien, og Wayne Hall påpeger, at cannabis er blevet stærkere og indeholder mere THC end tidligere.

Læs også på Videnskab.dk: Hash giver måske ikke varige skader i hjernen alligevel

Man har længe troet, at daglig brug af cannabis kan skade hukommelsen, indlæringsevnen og opmærksomheden.

Tidligere studier har også påvist sådanne sammenhænge, men Wayne Hall påpeger, at det har været svært at vide, om folk med et cannabisbrug allerede havde en dårlig hukommelse, indlæringsevne og opmærksomhed, før de begyndte at ryge.

Usikre sammenhænge

Samtidig mener Hall også, at flere og bedre studier har indikeret, at der er en sammenhæng mellem disse kognitive effekter og kronisk brug af cannabis, når brugen begynder i teenageårene og fortsætter op i 20'erne.

-På det punkt synes jeg, at han er lidt mindre neutral end andre forskere på området, siger Jørgen Bramnes.

-Sammenhængene er temmelig usikre, og han hælder lidt til at give cannabis skylden. Vi ved ikke helt, hvordan de pågældende faktorer hænger sammen, og der er meget tvivl knyttet til spørgsmålene, mener han.

Risiko for trafikuheld

Det ér også svært at slå fast. Det nye studie peger på, at der er en lidt uklar sammenhæng mellem, hvor ofte man ryger cannabis, når man begynder at ryge, og hvor høje niveauer af THC man har i kroppen.

Der er også meget, som tyder på, at eftervirkningerne kan vare ved længe, efter man er stoppet med et dagligt cannabisbrug, men det er fortsat usikkert. Det er også uklart, om der kan opstå permanente skader, eller om de kan genoprettes

Læs også på Videnskab.dk: Hash holder unge fast i psykisk sygdom

Selv om man kun har røget en gang og kører bil, mens man er påvirket af cannabis, er der dobbelt så stor risiko for at havne i en ulykke sammenlignet med, hvis man ikke er påvirket, viser det nye studie.

Hvis man ovenikøbet er påvirket af alkohol, stiger risikoen yderligere.

Efterlyser mere forskning

-Cannabis bruges meget ofte sammen med andre stoffer i det virkelige liv, siger Jørgen Bramness, som mener, at der bør forskes mere på området.

-Jeg efterlyser mere forskning, der siger noget om blandingen af flere risikostoffer. Ofte forskes der på et enkelt stof, men det er ikke sådan, det fungerer i den virkelige verden.

Læs også på Videnskab.dk: Uenighed om cannabis

Flere studier har påvist en klar sammenhæng mellem cannabisbrug over længere tid og psykotiske episoder og skizofreni.

Ifølge rapporten kan et kronisk cannabisbrug, der begynder i teenageårene, fordoble risikoen for at opleve psykotiske episoder eller udvikle skizofreni, særligt hvis man har anlæg for psykiske sygdomme i familien.

Svært at adskille hash og tobak

Rapporten nævner også, at folk, der bruger cannabis til dagligt, er i større risiko for at udvikle kronisk bronkitis, og at midaldrende brugere sandsynligvis har større risiko for hjerteinfarkt.

Der kan også være en forbindelse mellem visse kræfttyper, såsom lungekræft, og cannabisbrug, men det er svært at adskille effekten af cannabis og tobak.

Samtidig peger Wayne Hall på nyere rapporter, der beskriver en mulig øget forekomst af testikelkræft hos cannabisbrugere, hvilket han mener, der må forskes nærmere i.

Læs også på Videnskab.dk: Forskere giver dig sandheden om hash

Denne rapport tager udelukkende fat i de negative sundhedseffekter ved cannabisbrug, og Jørgen Bramness mener også, at vi har brug for flere rapporter, der belyser andre sider af debatten.

-Der bør også være artikler, som opsummerer de positive sider ved cannabisbrug som for eksempel de medicinske virkninger, eller hvilken rolle cannabis kan spille i samfundet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Forsker: Cannabisrygere har dobbelt så stor risiko for skizofreni

Dansk forsker revser studie om sammenhængen mellem hash og vold