Fanø, Rømø og Langli var næsten forsvundet i 1.500 år

De tre vadehavsøer Fanø, Rømø og Langli dukkede først op igen, da mennesker i området var trådt ind i jernalderen, skriver Videnskab.dk.

Når bronze- og jernalderens vestjyder spejdede ud over Vadehavet, blev de langt fra mødt af det samme syn, som vi gør i dag.

De populære sandstrande og klitlandskaber på Fanø, Rømø og Langli var ikke til at få øje på. Øerne var nemlig stort set forsvundet i 1.500 år, afslører ny forskning. Det skriver Videnskab.dk.

 

– Vores forskning viser, at hele Vadehavet var under en voldsom erosion i en periode for omkring 3.500-2.000 år siden. Det betød, at Fanø, Rømø og Langli nærmest forsvandt, fortæller Mikkel Fruergaard, som er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet til Videnskab.dk

Han har stået i spidsen for det nye studie, som viser, at de tre øer først dukkede op over havets overflade igen for cirka 2.000 år siden - i tiden omkring Jesu fødsel ifølge den kristne kalender.

På billedet øverst ses forskerne, mens de indsamlede prøver. Det var til tider hårdt arbejde at grave tusindvis af år tilbage i tiden. 

Ny viden

Hidtil har geologisk forskning ellers peget på, at Vadehavsøerne har eksisteret i omkring 8.000 år. Men det nye studie gør op med den gængse fortælling om Fanø, Rømø og Langli.

– Det er helt ny viden, at øerne eroderede og næsten forsvandt i en periode. Men forskningen ser meget overbevisende ud, siger Ole Bennike, som er forsker og geolog ved GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Læs mere på Videnskab.dk: Danmark får flere øer

Man har ingen dokumentation for beboelse på hverken Fanø, Rømø eller Langli før engang i middelalderen. De første tegn på beboelse på Fanø kan læses i Kong Valdemars Jordebog fra ca. 1231 – altså cirka 1.200 år efter, at Fanø var "genopstået" fra havet.

Fanø, Rømø og Langlis "genopståen" er imidlertid ikke kun vigtig, for alle de mennesker som bor og har boet på øerne gennem tiden. Øerne er af afgørende betydning for eksistensen af hele Vadehavsområdet og den unikke natur i området.

Specielle forhold

– Øerne ligger som en barriere, der beskytter hele Vadehavet. Uden øerne ville man ikke have de specielle forhold, hvor tidevandet hele tiden påvirker landskabet og naturen. Så Vadehavets eksistens er fuldstændig afhængig af, at øerne er tilstede, forklarer Mikkel Fruergaard.

Han mener, at vi kan udnytte historien om de tre øers "forsvindingsnummer" til at blive klogere på, hvordan fremtidens landskab vil arte sig omkring de danske kyster.

– Det interessante er, at Vadehavsøerne ikke forsvandt på grund af havspejlsstigninger. De forsvandt, fordi tilførslen af sand til øerne pludselig stoppede eller i hvert fald blev voldsomt reduceret, siger Mikkel Fruergaard.

Han forklarer, at sand og andre sedimenter konstant flytter sig rundt i kystlandskaber på naturlig vis. Det sker, fordi det bliver ført rundt med havstrømme, storme og bølger.

Læs mere Videnskab.dk: Bornholm har sandsynligvis været en del af Sydamerika

Og det nye studie sætter netop "en tyk streg under", at denne naturlige flytning af sedimenter kan have stor betydning for, om landområder nær kysten vil forblive eller forsvinde i fremtiden, påpeger Mikkel Fruergaard.

– Vi viser med al tydelighed, at tilførslen af sedimenter spiller en stor rolle for udformningen af kystlandskaber. Det er en vigtig pointe, som desværre ofte bliver overset, når man taler om, hvordan fremtidens havspejlsstigninger vil påvirke os i Danmark, siger Mikkel Fruergaard.

De andre øer

I det nye studie foreslår forskerne, at tilførslen af sand og andre sedimenter til Vadehavsøerne stoppede, fordi det nuværende Blåvandshuk "stjal" sedimenterne fra øerne.

Forskerne kan nemlig se i deres boreprøver, at Blåvandshuk netop begyndte at blive opbygget i perioden, hvor Fanø, Rømø og Langli forsvandt, skriver Videnskab.dk.

Forskernes data dækker vadehavsøerne Fanø, Rømø og Langli.

Andre nærliggende øer i Vadehavet kan potentielt have gennemgået en tilsvarende udvikling, men eksperterne har ikke tilstrækkeligt med data til at påvise, hvad der skete med andre øer i perioden, hvor Fanø, Rømø og Langli næsten forsvandt.

 

Andre artikler fra Videnskab.dk

Ny teori: Island ligger oven på sunket mikrokontinent

Dårligt nyt for Danmark: Verdenshavene stiger mere end hidtil antaget