Luftforurening er farligt for hjertet

Trafikforurening i de store byer er skadelig for hjertet. Partiklerne trænger ned i lungerne og fremkalder inflammation og skader kroppen indefra.

Du afgør selv, om du vil ryge eller ej, dyrke motion samt spise fornuftigt. Men du kan ikke bare holde vejret og undgå luftforurening. 3.750 danskere dør hvert år for tidligt som følge af luftforurening. Heraf over 2.000 af hjertesygdom og slagtilfælde, ifølge en undersøgelse fra Hjerteforeningen og Københavns Universitet. Luftforurening sættes i forbindelse med mange sygdomme, herunder faren for at blive dement og ramt af den frygtede Alzheimers sygdom. De bittesmå partikler kan give åndedrætsbesvær og forværre symptomerne på astma, bronkitis og kol. Heldigvis er der sket fremskridt, fordi mange forureningskilder bekæmpes.

Fremkalder inflammation

I mange år har især luftforureningen fra brændeovne været massiv, som vi flere gange tidligere har været inde på. Med de nye regler for udskiftning af ældre brændeovne bliver der nu gjort noget ved den forureningskilde. En anden væsentlig faktor er trafikforurening i de store byer, hvor kvælstofdioxid og andre giftstoffer fra bilerne, især dieseludstødningen, er skadelig for hjertet. De farligste partikler er bittesmå, nemlig under 2,5 tusindedele af en millimeter. De trænger ned i lungerne og fremkalder inflammation, som er en slags irritation, så immunforsvaret går amok og skader kroppen indefra.

Motion i forurenet luft

Problemet forværres, når man trækker vejret kraftigere under cykling og motion og derved får mere forurening ned i luftvejene. Motion i forurenet luft er bedre end ingen motion, da træningen opvejer luftforureningens skadelige bivirkninger, konkluderer forskning på 52.000 aarhusianere og københavnere. Der var 20 procent færre dødsfald blandt de fysisk aktive end hos de inaktive. Selv blandt dem, der boede ved tæt trafikerede veje.

Sådan mindsker du at indånde forurenet luft

 • Luft ud til gårdsiden i stedet for gadesiden.
 • Myldretiden er forureningsmæssigt værst, så læg om muligt din udendørs transport på andre tidspunkter.
 • Tag cyklen i stedet for bilen, hvis det er praktisk muligt. I bilen er du tættere på andre bilers udstødningsgasser, der trænger ind i kabinen gennem ventilationsanlægget.
 • Kig på bykortet, og planlæg en smartere cykelrute uden om de mest trafikerede veje.
 • Undgå især store veje med mange busser og lastbiler. Vælg i stedet mindre veje samt endnu bedre parker og grønne områder, såfremt cykling er tilladt dér. Bliver cykelruten lidt længere, så giver det bare ekstra motion.
 • Blot det at komme 50-100 meter væk fra en meget trafikeret vej gør luften 2-5 gange mindre forurenet.
 • Er der mange brændeovne i dit område, så vær opmærksom på, at luftforureningen typisk er højest om aftenen. Det har betydning for, hvornår du bør lufte ud.
 • Undgå at løbe eller dyrke andre fysisk krævende udendørs aktiviteter i myldretiden på steder med høj luftforurening såsom trafikerede veje.
 • Luftforurening findes også indendørs, især fra brændeovne og stearinlys. Så luft hyppigt ud.
 • Benyt brændeovnen korrekt: Tænd op fra toppen, og anvend kun tørt og rent træ. Brænd ikke glittet papir, reklamer, skrald eller affaldstræ. Sørg for rigelig lufttilførsel til ovnen. Overvej at anskaffe en ny svanemærket brændeovn.
 • Vil du vide mere om, hvordan forholdene er i dit eget kvarter, kan du tjekke koncentrationen af de mest sundhedsskadelige stoffer i luften på hjemmesiden luftenpaadinvej.au.dk.