Luftforurening fra krydstogtskibe i danske byer kan koste liv

I corona-perioden har alverdens krydstogtskibe ligget stille. Men under normale forhold er krydstogtskibene skyld i en markant forurening nær danske havne, viser en ny rapport.

Når krydstogtskibe lægger til kaj i danske havne, medbringer de tusindvis af turister, kameraer og pengepunge, som bliver brugt i lokale butikker.

Men i kølvandet på de gigantiske skibe følger også en problematisk luftforurening. En forurening, som potentielt kan koste liv og medføre sygdomme og en millionregning til sundhedsvæsnet, indikerer beregninger i en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Det skriver Videnskab.dk.

Beregningerne er behæftet med usikkerheder, men de efterlader ingen tvivl om, at krydstogtskibe yder et markant bidrag til luftforurening i nærområdet ved landets fem største krydstogthavne, lyder det fra forskerne bag rapporten.

– Vi viser markante overskridelser af grænseværdierne i flere havne, så det er helt klart et problem, der bør gøres noget ved. Selv på H.C. Andersens Boulevard i København, som er en af landets mest trafikerede veje, ser vi ikke de samme overskridelser, fortæller Steen Solvang Jensen, som er seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

 

Svarer til 5.000 biler

Han er en af forskerne bag den nye rapport, som blandt andet beregner, at ét enkelt krydstogtskib gennemsnitligt udleder partikler til luften svarende til udledningen fra over 5.000 biler. Dertil kommer udledningen af kvælstofoxider, hvor et krydstogtskib gennemsnitligt vil udlede, hvad der svarer til 3900 personbiler.

Både kvælstofoxider og partikler kan, uanset om de kommer fra biler eller skibe, være til skade for vores helbred.

Når det alene gælder Aarhus og Københavns havn, har forskerne beregnet, at krydstogtskibenes luftforurening bidrager til cirka tre for tidlige dødsfald og cirka 2.500 sygedage i København og i Aarhus tilsammen.

Læs mere på Videnskab.dk: Så meget kortere bliver dit liv af luftforurening

Den nye rapport er bestilt og betalt af Miljøministeriet og lavet af Aarhus Universitet.

Rapporten er ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og dermed er den heller ikke blevet tjekket efter i sømmene af uafhængige forskere.

En forsker, som har læst rapporten for Videnskab.dk, er imidlertid kritisk over for resultaterne.

Findes ikke grundige målinger

– Forskerne har lavet nogle rigtig fine og grundige modelberegninger. Men det helt store problem er, at de ikke har sammenholdt deres beregninger med målinger af den reelle forurening ude på havnene. Det betyder, at vi ikke aner, hvor usikre deres beregninger er, siger Ole John Nielsen, som er professor i atmosfærekemi ved Kemisk Institut på Københavns Universitet.

Læs mere på Videnskab.dk: Er byens luftforurening virkelig lige så skadelig som 20 cigaretter om dagen?

Han påpeger, at der ikke findes grundige målinger af luftforureningen fra krydstogtskibe i danske havne, fordi den slags målinger er dyre og tidskrævende at lave.

Men målingerne er nødvendige, hvis vi reelt vil have viden om, hvordan krydstogtskibe påvirker luftkvaliteten i danske byer, mener han.

– De griber fat i en vigtig problemstilling i rapporten – jeg bor selv ved Københavns Havn og kan kigge til krydstogtkajen fra mit vindue. Der er ingen tvivl om, at der sker en forurening fra krydstogtskibe, men det er svært at bruge modelberegninger af problemet til noget, når vi ikke ved, hvor stor en usikkerhed, de er behæftet med, siger Ole John Nielsen til Videnskab.dk.

Andre artikler fra Videnskab.dk

Vi kan forhindre 5,5 millioner dødsfald om året, hvis vi stopper med at forurene luften

Børn fra områder med meget luftforurening udvikler oftere skizofreni som voksne

Forskere efter overraskende gode forsøgsresultater: Danske færger bør sejle på el