Over 100 sygdomme koblet med højt alkoholindtag under graviditet

Nyt studie har kigget på den medicinske historik hos danske børn, hvis mødre har drukket meget alkohol, mens de var gravide.

I Danmark bliver mindst 200 børn hvert år født af kvinder, der har indtaget store mængder alkohol under graviditeten. Mange af disse børn få alvorlige skader, der følger dem resten af livet.

Det understreger et nyt studie, hvor forskere har undersøgt, hvilke mén børnene rammes af og hvor ofte, skriver Videnskab.dk.

I studiet indgår data fra over en million fødsler i Danmark, hvoraf en del af kvinderne har haft et alkoholforbrug, der har krævet behandling, og som er blevet registreret af hospitalet.

Høj risiko

Studiet konkluderer, at kraftigt alkoholeksponerede børn er i øget risiko for mere end 100 forskellige sygdomme eller tilstande som for tidlig fødsel, astma eller forsinket udvikling.

– Man har tidligere godt vidst, at der har været en sammenhæng mellem alkoholindtag under graviditeten og eksempelvis epilepsi eller for tidlig fødsel hos børnene, men vi har for første gang dokumenteret, hvor høj risikoen faktisk er for denne gruppe kvinder, fortæller Marcella Broccia, der er forsker ved Aalborg Universitetshospital og førsteforfatter på det nye studie.

Studiet kan dog ikke bruges til at sige noget mere generelt om alkoholindtag i graviditeten for børnene, vurderer Janne Tolstrup, professor på Statens Institut for Folkesundhed, der ikke har været involveret i studiet, men som har læst det for Videnskab.dk.

– De kvinder, studiet sætter lys på, udgør en meget lille del af det samlede antal gravide danske kvinder, fortæller Janne Tolstrup og fortsætter:

– De befinder sig i en ydergruppe, og andre ting kan også have spillet ind i årsagen til de bivirkninger, som børnene har. Det kunne være rygning eller andet, siger hun.

Epilepsi og misdannelser

Ved 4.799 af disse havde moren et alkoholforbrug, der var tilstrækkeligt alvorligt til, at det blev registreret af hospitalet. Det kunne eksempelvis være grundet alkoholisk leverbetændelse eller behov for medicinsk afvænning – altså betydeligt store mængder.

Disse børn havde højere risiko for blandt andet:

• Epilepsi

• Tab af hørelse

• Forsinket udvikling

• Lav fødselsvægt

• For tidlig fødsel

• Misdannelser

• Mental retardering

• Astma

Dertil var børnedødeligheden også over dobbelt så høj – 1,1 procent sammenlignet med 0,5 procent, beskriver studiet ifølge Videnskab.dk.

Kan gøre os klogere

Resultaterne er ikke overraskende, lyder det fra Janne Tolstrup.

– Studiet ligger meget godt i forlængelse af tidligere lignende studie. Faktisk er det næsten mere overraskende, at tallene ikke er højere, kvindernes meget alkoholforbrug taget i betragtning.

Janne Tolstrup fortæller, at studiet kan være med til at gøre os klogere på en gruppe, som vi ikke ved meget om, da de ikke har været med i mange andre tidligere undersøgelser.

– Denne type studier, hvor man eksempelvis kigger på alkohol og graviditet, kræver et vist overskud fra de deltagende, fortsætter professoren.

– Overskud, der nok ikke er til stede i den gruppe kvinder, der her bliver undersøgt. Derfor kan dette studie være med til at udvide vores viden om dem.

Skal hjælpes

Dertil fandt eksperterne sygdomme, der ikke før har været forbundet med alkoholindtag under graviditeten og tilstande relateret til opvæksten, fortæller Marcella Broccia, der også er børnelæge ved Rigshospitalet.

Disse inkluderer øget risiko for infektioner (herunder eksempelvis luftvejsinfektioner eller halsbetændelse) og skader (forstuvede arme og hænder eller hjernerystelse) i løbet af barndommen.

– Disse resultater viser, at alkoholindtag under graviditeten ikke bare er forbundet med risiko for forstyrret fosterudvikling og senere sygdom hos barnet, men at der også er en risiko forbundet med opvæksten, hvis en mor er syg af alkohol, siger Marcella Broccia.

Hun tilføjer, at studiet forhåbentligt kan bidrage til, at alkoholeksponerede børn bliver opdaget og hjulpet bedre i fremtiden.

– Ved at få det her overblik, håber jeg på, at vi kan blive bedre til at identificere skader, der har rod i alkohol under graviditeten. Eksempelvis kunne tilstedeværelsen af en diagnose vise, at der er højere risiko for andre diagnoser, som man så kunne opdage og afhjælpe hurtigere, end man ellers ville have gjort, opsummerer Marcella Broccia og understreger:

– Jeg har aldrig mødt en kvinde, der ønskede at skade sit barn med alkohol. De her tilfælde, som vi har undersøgt, er ulykkelige situationer for barnet, men også for moren. Vi skal være bedre til at hjælpe dem.