Sådan tjekker du din kælder for radon

I de kommende måneder bør du overveje, om det er aktuelt at få foretaget en radonmåling, for det gøres bedst om vinteren.

Den radioaktive gas radon giver hvert år omkring 300 danskere lungekræft. Det er den næstværste risikofaktor efter rygning. Gassen siver fra undergrunden og op gennem revner og sprækker i fundamentet og ind i vores boliger. Mange års indånding øger risikoen for lungekræft. Måske er der også en sammenhæng med børneleukæmi.

Alligevel er den alvorlige helbredstrussel stadigvæk ukendt for mange. For nogle år siden læste jeg eksempelvis en ­historie om, at 20 boliger i Brønshøj uden for ­København blev testet for radon, og at der var for meget i 12 af dem. En anden opgørelse viser, at 110.000 danskere bor i kælderen, selv om den ikke er godkendt til beboelse.

Geografisk forskel

Radon måles i enheden Bq/m³ – becquerel per kubikmeter – og i boligen bør mængden ikke overstige 100 Bq/m³. Over 200 er kritisk og kræver handling. En opgørelse har fundet, at der er for meget radon i indeklimaet i op mod 300.000 ­enfamilieshuse i Danmark, dog med stor geografisk forskel. Det østlige Danmark har ofte høje niveauer, mens de sandede områder i Vestjylland ligger lavere. Bornholm er meget udsat.

Skal måles

Gassen kan hverken ses, høres, føles, smages eller lugtes. Den eneste sikre måde at undersøge radonniveauet i boligen på er ved at måle det. Er din bolig bygget efter 1998, skal den som udgangspunkt være radonsikret. Bor du i en ældre bolig i et område med højt radonniveau, er det en god idé at få foretaget en ­måling. Ikke mindst hvis hjemmets teenager rykker ned i kælderen og opholder sig dernede meget af tiden. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at måle radon i etageboliger, da gassen kommer fra undergrunden.

Måles bedst om vinteren

I de kommende måneder bør du overveje, om det er aktuelt at få foretaget en radonmåling, for det gøres bedst om vinteren. Flere firmaer tilbyder radonmåling til private, så kig dig omkring. Det er heldigvis både nemt og forholdsvist billigt. Generelt anbefales de små lukkede radonmålebokse med en sporfilm, da det giver et pålideligt resultat og anbefales af Sundhedsstyrelsen. Måleboksene placeres i hvert sit rum i 2-3 måneder i fyringssæsonen. Følg den medfølgende instruktion. Boksen er på størrelse med en tændstikæske og sendes efterfølgende til et laboratorium. Der findes også nyere digitale målere, som giver resultatet meget hurtigere. Måleboksen angives indtil videre at være den mest præcise.

Udbyderen bør leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og følge de internationale standarder for metoder og resultater samt benytte et akkrediteret laboratorium til analysen. Spørg naboerne om deres erfaringer. Viser målingen for meget radon i hjemmet, har du flere muligheder for at nedbringe mængden, som fagfolk hjælper med.