Sådan undgår du giftstofferne: Brug brændeovnen korrekt

Brændeovne er de mest sundhedsskadelige luftforureningskilder herhjemme ifølge sundhedsmyndighederne. Læs her, hvad du kan gøre for at undgå de skadelige giftstoffer fra din brændeovn.

Lige nu er der tændt godt op i brændeovnene. Men selv om det er hyggelig og varmt, er brændefyring den mest forurenende opvarmningsform, som danner de samme sundhedsskadelige stoffer som tobaksrøg og skader kroppen ligesom svær trafikforurening. De giftige stoffer sætter kroppen i alarmberedskab og forårsager betændelsestilstande, altså inflammation.

Læs også: Lær at bruge brændeovnen rigtigt

Et studie fra den Grundsømagle på Sjælland fandt ifølge Dansk Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, at partikelforureningen fra brændeovne i koldt og vindstille vejr var lige så høj som i myldretiden på den voldsomt trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København. Så det er alvorlige sager, vi taler om.

Årsag til død

550 danskere antages årligt at dø for tidligt, blandt andet af lungekræft eller blodprop, på grund af forurening fra de skønsmæssigt 700.000 private danske brændeovne. Mange flere generes af hoste, bronkitis, hovedpine, allergi og andet. Med andre ord er brændeovne den mest sundhedsskadelige luftforureningskilde herhjemme ifølge sundhedsmyndighederne. Veje og landbrug fylder ikke meget til sammenligning. Hver gang 100 danskere dør, kan et af dødsfaldene statistisk tilskrives brændefyring.

Nye regler har fået skrottet mange af de ældste brændeovne, og det giver forhåbentlig renere luft. Men selv nye brændeovne, som opfylder de strammeste miljøkrav, forurener stadig 10-20 gange så meget som de gamle lastbiler, der er blevet forbudt i de store byer.

I denne uge får du tips til at benytte brændeovnen, så skadevirkningen bliver mindre, selv om jeg grundlæggende slet ikke er glad for den set gennem de sundhedsmæssige briller.

Mange hilsner Jerk W. Langer

Læs også: Livsfarlig luftforurening

Få det bedste ud af brændeovnen

  • Tænd op fra toppen. Så fjerner du op til 80 procent af de sundhedsskadelige røgpartikler fra optændingen. Flammerne skal arbejde sig oppefra og ned ligesom i et stearinlys. Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stables pindebrænde i lag med luft imellem. Tænd op i den øverste del af brændet.
  • Brug kun tørt og rent træ. Vådt brænde afkøler ovnen, så forbrændingen bliver ufuldstændig og soder og forurener. Tørt brænde har en skarp klang, når brændestykkerne slås mod hinanden. Brænde bør lagre mindst et-to år, efter at det er savet og kløvet.
  • Tænd op med kvas, pindebrænde, optændingsblokke eller sammenkrøllede avissider. Glittet papir, reklamer og den slags duer ikke.
  • Afbrænd ikke skrald eller affaldstræ fra paller, spånplader, plankeværk, havemøbler og andet behandlet træ. Private må ikke afbrænde skrald.
  • Sørg for rigelig lufttilførsel. For lidt luft giver en ufuldstændig forbrænding med alt for mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Skru først ned for lufttilførslen, når flammerne bliver lysere. Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder rent. Sæt dig ind i, hvordan ovnens forskellige luftspjæld fungerer.
  • Brug ikke for store stykker træ.
  • Røgen skal være næsten usynlig. Når brændeovnen er tændt ordentligt op, så tjek, om røgen fra skorstenen er synlig og lugter grimt. Den må ingen af delene. Kan du ikke lide lugten, kan naboerne det heller ikke. Formentlig skal ovnen have mere luft, eller brændet er for vådt.
  • Læg ikke brænde på om aftenen med for lille lufttilførsel for at bevare gløderne til næste morgen. Hele nabolaget udsættes for store mængder sundhedsskadelig røg. Du risikerer også, at den giftige luftart kulilte, som er farveløs og lugtfri, i værste fald siver ud i huset om natten.
  • Lyt til naboerne. Føler de sig jævnligt generet af røg eller lugt, er der nok noget galt med din fyringsteknik, fyringsanlægget eller skorstenen.

Læs også: Giftstof i æbler kan give kræft