Forurening fra biler påvirker hjertet

En ny undersøgelse tyder på, at kun fem timers ophold ved trafikosen langs søerne i København kan forstyrre hjerterytmen og blodkarrene.

Hver eneste dag cykler, løber og går tusindvis af københavnere lange ture ved søerne i København.
Men på Øster Søgade langs søerne er trafikken så heftig, at forureningen tilsyneladende kan påvirke vores helbred i løbet af få timer, viser ny forskning ifølge Videnskab.dk.
- I undersøgelsen kan vi se, at partikelforureningen påvirker forsøgsdeltagernes hjerte-karsystem i løbet af bare fem timer. Masser af mennesker bor og færdes sig i området hver eneste dag, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan partikelforureningen påvirker os, siger Jette Gjerke Hemmingsen, som er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
 

Læs også: Luften på plejehjem kan være skadelig for beboerne
 

Hjerterytme blev forstyrret

Med en gennemsnitlig trafik på cirka 26.900 køretøjer i døgnet hører Øster Søgade til blandt Københavns mest trafikerede veje.
I den nye undersøgelse har forskerne udsat 60 personer for luften fra Øster Søgade i 5 timer ad gangen og målt på, hvordan den trafikrelaterede forurening påvirkede deres hjerte-karsystem.
- Vi kunne se, at deres hjerterytme blev forstyrret, og vi målte også deres lungefunktion og karfunktion. Her kunne vi se, at blodkarrenes evne til at udvide sig også blev dårligere. Sådanne påvirkninger er forbundet med øget risiko for at udvikle hjerte-karsygdomme, siger Jette Gjerke Hemmingsen, som har stået i spidsen for de nye undersøgelser.
 

Læs også: Trafik-os tager vejret fra danske småbørn
 

Forsøg med unge mænd

I undersøgelsen var alle forsøgsdeltagere moderat overvægtige og over 55 år gamle – og dermed i en risikogruppe for at udvikle hjerte-karsygdomme.
Men Jette Gjerke Hemmingsen påpeger, at andre undersøgelser tyder på, at også yngre menneskers hjerte-karsystem kan blive påvirket af at opholde sig i trafikforurenet luft.
- I Sverige er der lavet undersøgelser af unge mænd, der blev udsat for diesel-os i en time, mens de cyklede på en kondicykel. Her kunne man også måle en reduktion i deres karfunktion, fortæller Jette Gjerke Hemmingsen og tilføjer:
- Der er også lavet undersøgelser, som viser, at i perioder med meget luftforurening i København stiger antallet af indlæggelser for hjertekarsygdomme.
 

Læs også: Diesel-forurening kan påvirke fostre i flere generationer
 

Undgå trafikerede veje

På Aarhus Universitet forsker professor Ole Hertel også i trafikforurening, og han er enig i, at forureningen fra svært trafikerede veje i København kan gå ud over vores helbred.
- Vi har en stærk formodning om, at udsættelsen for høje koncentrationer af luftforurening har en effekt på helbredet – både på kort og på længere sigt. Så der er ikke nogen grund til at udsætte sig selv for unødig forurening, hvis man kan undgå det, siger Ole Hertel, som er forskningsprofessor og sektionsleder ved Institut for Miljøvidenskab.
Han anbefaler, at københavnere, som bekymrer sig om partikelforurening, forsøger at bevæge sig uden om de mest trafikerede veje og i stedet cykler eller går ad mindre befærdede gader.
- Vi undersøgte for nogle år siden forskellen mellem at transportere sig gennem den korteste rute eller en rute, hvor man undgik de mest trafikerede veje. Her nåede vi frem til, at man som cyklist kunne reducere sin udsættelse for trafikforurening med op mod 30 procent ved vælge en rute, som måske var lidt længere, men som gik uden om de mest trafikerede veje, forklarer Ole Hertel.
 

Læs også: Er smogslugende facader et våben mod luftforurening
 

Omgivelserne har også betydning

Ole Hertel påpeger, at det ikke kun er mængden af køretøjer, som bestemmer, hvor forurenet en gade er. Bebyggelsen omkring vejen har også stor betydning, fordi det er med til at bestemme om der bliver "luftet ud" omkring vejen.
- H.C. Andersens Boulevard i København er en af de stærkest trafikerede veje med cirka 60.000 køretøjer i døgnet. Til gengæld er der ret åbent omkring vejen, og det giver mulighed for spredning af forureningen.
På Jagtvej i København kører der omkring 20.000 biler i døgnet, men der er der til gengæld dårlige spredningsforhold, så derfor er der ikke lige så stor forskel på forureningsniveauet som på trafikmængden på de to veje, påpeger Ole Hertel.
 

Læs også: Tvivl om brændeovnes effekt på miljøet
 

Partikler kommer ned i lungerne

Selv om den nye undersøgelse af fra Øster Søgade viser, at ældres hjerte-karsystem påvirkes af trafikosen i København, så fortæller Jette Gjerke Hemmingsen, at det endnu er uvist, hvorfor det sker.
- Man kender ikke de bagvedliggende mekanismer, men man har flere teorier om hvorfor. Der kan også være stor forskel på, hvilke partikler man udsættes for, og hvordan de påvirker os, forklarer hun.
Hendes egne forsøg peger på, at forsøgspersonernes hjerte-karsystem måske kan blive påvirket af partikelforureningen via vores nervesystem.
- Teorien er, at når vi trækker vejret, vil partiklerne komme ind i vores lunger, og herfra vil partiklerne indirekte kunne påvirke vores hjerte-karsystem via nervesystemet - eller ved at lungerne frigiver inflammatoriske stoffer, som kommer ind i blodbanen, forklarer Jette Gjerke Hemmingsen.
Hun påpeger, at de helt små ultrafine partikler formentlig også kan påvirke vores hjerte-karsystem, fordi de er så små, at de kan komme direkte fra lungerne over i blodet.
Den nye undersøgelse er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Particle and Fibre Toxicology.
 

Læs også på Videnskab.dk
Læs også: Røg fra stearinlys er godt for hjertet
Læs også: Brændeovne er farligere end antaget