Ofre for mobning får stress

Mobning giver samme stresssymptomer som mennesker, der har været udsat for alvorlige traumer, viser norsk undersøgelse. Risiko for depression øges desuden, hvis man føler sig mobbet på sin arbejdsplads.

En undersøgelse offentliggjort i 2013 fra Universitetet i Stavanger viser, at hver tredje elev i 8. og 9. klasse, der angav at være blevet mobbet, havde en høj forekomst af de samme symptomer, som man også ser ved PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder.

– Traumer eller belastninger, som påføres os af andre mennesker, kan ofte gøre mere ondt end ulykker. Det kan være grunden til, at så mange elever rapporterer om disse symptomer, siger Thormod Idsøe, adfærdsforsker fra Stavanger.

Sådan opdager du mobning - disse tegn skal du kigge efter

Ofre for mobning lukker sig inde

Symptomerne er koncentrationsvanskeligheder, mareridt og påtrængende minder, stærk trang til at undgå lignende situationer, hvor man oplevede mobning, og øget vagtsomhed. Ofre for mobning er også mindre engagerede, deres empati over for andre mindskes og ligegyldighed over for deres eget liv tager over, fortæller de norske forskere.

Symptomerne på mobning fortsætter også efter, at mobningen er ophørt. Måske overraskende fandt forskerne, at de af mobbeofrene, der var hårdest ramt, var at finde blandt dem, der også selv mobbede. Du kan finde hele artiklen med de norske resultater på videnskab.dk.

Læs også: offer for mobning blev model

Mobning øger risiko for depression 

Hvis du føler dig mobbet på din arbejdsplads, er der god grund til at være bekymret.

Ny dansk forskning viser nemlig, at risikoen for at udvikle depression er ni gange større, hvis du føler dig mobbet ugentligt eller dagligt på dit arbejde.

Forskningsprojektet er det største og mest grundige af sin art. Projektet omfatter 5.485 lønmodtagere, som har svaret på spørgeskemaer 3 gange med 2½ års mellemrum. 

Cirka halvdelen af de 1.481 var udvalgt, fordi de både var blevet mobbet og rapporterede symptomer på depression og/eller angst. Den anden halvdel var tilfældigt udvalgt.

Psykolog og chefkonsulent i Arbejdstilsynet Tom Hansen, er ikke overrasket over resultatet.

– Vi har længe vidst, at der var risiko for at blive syg efter mobning, men vi har ikke vidst det så konkret før. Det bekræfter behovet for, at vi fører tilsyn med området, og vigtigheden af, at vi har oprettet hotline for folk, som bliver udsat for mobning, mener han.

Sæt vores "STOP MOBNING" logo på din profil og vær med til at vise, at du heller ikke vil acceptere mobning.

Klik her for at sætte "STOP MOBNING"-logoet på dit profilbillede

 

Har du eller dine børn oplevet mobning? Du kan skrive til os, hvis du gerne vil fortælle din historie, på [email protected].

Skriv til os her