Sund

6 veje til et enklere liv

10. juni 2018 I samarbejde med magasinet Psykologi Af Thora Bruun Makita og Birgitte Sally, Bearbejdet af Helle Hartz, Foto: Panthermedia/All Over Press
Møde i banken, salg af hus, ferie, jobskifte. Er det svært at få enderne til at mødes? Vi har så mange muligheder, at vi nogle gange drukner i dem, men i psykoterapeut Birgitte Sallys nye bog får du en række trin til at reflektere over dine værdier og vælge fra. Læs med her og få et enklere liv.

1: Sæt ord på det gode liv

Dit liv bliver enklere, hvis du finder ud af, hvad der gør dig glad, så du kan bruge tid på det, der betyder noget – ikke alt det andet. For at trives må du opleve positive følelser, engagement, mening, præstere og have gode relationer. Det er individuelt, hvad der får os til at opleve de fem elementer, men det er menneskeligt at have de behov.

Noget andet, der får dig til at trives, er, hvis du sætter dig nogle mål og arbejder på at nå dem. Men lige meget, hvad du drømmer om, og hvor mange mål du sætter, så er det vigtigt at huske på, at der er meget, der ligger uden for din kontrol. Accepter det, og accepter, at vi som mennesker ikke altid er perfekte: Ved at acceptere dig selv og livet, som det er, bliver tilværelsen lettere for dig selv.

Selvfølgelig skal du stadig lære af dine fejl og have ønsker og drømme om forandring; men du skal også se tingene i øjnene, som de er, og opføre dig ordentligt over for dig selv og mennesker omkring dig.

LÆS OGSÅ: 5 ting der kan gøre dig lykkelig lige nu

2: Find dine værdier

Du må finde ind til, hvilke grundlæggende værdier du har i dit liv: Det giver dig nemlig en styrepind i dit liv, og du undgår for mange udenoms-sejladser. Tænk over, hvordan dine grundlæggende værdier kommer til udtryk gennem de forskellige roller, du spiller i livet privat og på arbejds-pladsen.

Det handler om at finde balance i rollerne, så de stemmer overens med dine værdier. Er du den, der altid påtager dig arbejdshest-rollen på arbejdet, men vil du i virkeligheden gerne være mere sammen med dine børn, så skal du måske sige nej til en ny spændende opgave på jobbet og dermed omdefinere din rolle som arbejdshest.

Når noget bliver valgt til, så er det ofte de nære relationer og noget grundlæggende vigtigt for os, der ryger. Et aktivt fravalg er at tage ansvar for dit liv og konsekvenserne af dine beslutninger. Du bliver mere bevidst om, hvad du skal vælge fra, når du lever efter dine kerneværdier.

LÆS OGSÅ: Sådan bliver du glad uden udsigt til ferie

3: Skab koncentration og fordybelse

Gør dit arbejdsliv enklere ved at skabe grobund for koncentration og fordybelse, så du ikke forstyrres unødigt.

Opskriften hedder fravalg – fravalg af multitasking. Multitasking hæmmer nemlig din koncentration, og du kommer hurtigt til at gøre en masse opgaver halvt. Evindelig multitasking fører til stress og udbrændthed.

Måden at undgå det på er bl.a. at tjekke dine mails i bundter, vælg en opgave ad gangen, hold orden på dit skrivebord og mærk efter, før du reagerer på en forespørgsel. Du kan også minimere afbrydelser og forstyrrelser ved målrettet at arbejde med din opmærksomhed gennem små mindfulness-øvelser, f.eks. hvor du lytter til din vejrtrækning i et minut.

Den kan du bruge, når du venter på bussen, sidder foran din computer eller lignende.

4: Stå ved dig selv

Stå ved dig selv – også selv om det er stormvejr. Livet bliver nemlig enklere, når du på baggrund af dine værdier selv tager stilling til, om noget er i orden, for så undgår du at holde øje med, hvad andre tænker, mener og føler om dig.

Mennesker, der er tydelige og står ved sig selv, skaber tryghed hos andre, fordi man ved, hvor man har dem, også selv om man er uenig. Følelser kan nogle gange fylde utrolig meget og kan forhindre mange i at kommunikere hensigtsmæssigt. Du kan øve dig i at have en venlig og klar kommunikation, hvilket betyder, at du melder ud, hvad du tænker, og får sagt fra over for det, som du ikke kan stå inde for. Oplever du stærke følelser, så skal du ikke nødvendigvis handle på følelserne.

Som en tommelfingerregel skal du forsøge at komme ud af følelsen, inden du handler. Eksploderer du f.eks. i raseri, vil dine kollegaer sandsynligvis trække sig. Skulle der ryge en finke af panden, gælder tommelfingerreglen ”vend altid tilbage til en fuser” i vores relationer.

5: Få luget ud i tidsrøvere

Dit liv bliver enklere, hvis du bliver klar over, hvordan du bruger din tid, og kan få luget ud i unødvendige tidsrøvere og for mange gøremål. Det gælder om at være tidsrealist frem for tidsoptimist. For at kunne leve op til dine personlige mål og værdier i hverdagen så se din evne til at estimere tid efter i sømmene.

Mange af os er urealistiske tidsoptimister og kan lære at se en sag for os i sin helhed, før vi estimerer et tidsforbrug. Du kan blive mere klar over, hvordan du bruger din tid, f.eks. ved at se på dine overordnede mål og dine to do-lister fra egne opgaver.

Her kan der f.eks. være aktiviteter, som du kan vælge fra – det kunne være møder i arbejdslivet eller sociale medier og fjernsyn. Når du først har fået mere tid, så hold dig for øje, at du ikke lige så hurtigt putter nye aktiviteter i den nyvundne tid.

6: Sæt langsigtede mål

For at få regnestykket til at gå op må du prioritere alle dine ønsker og væsentlige mål. Du vil få plads til alt det, du er nået frem til på de forrige trin: Du må se på, hvordan du når frem til de ting, som du gerne vil i dit liv. Det er ikke sikkert, du kan det hele, og der kan være en række dilemmaer forbundet med at skulle vælge fra, når nu du gerne vil det hele.

Men det er dilemmaerne værd: Hvis ikke du vælger fra, bliver det vanskeligt at trives, når presset bliver for stort. Du skal tage restitutionstid lige så alvorligt som arbejdstid.

Den konkrete plan skal justeres løbende og sættes ind i kalenderen på den måde, som det nu bedst giver mening for dig. De personlige mål skal brydes ned fra langsigtede mål til de mere kortsigtede for til sidst at blive udmøntet i en konkret handleplan. For at få implementeret ny adfærd kan det være en god idé at indføre daglige eller i hvert fald jævnlige ritualer.

For at opnå denne indsigt så kan du bl.a. lave en handleplan over dit liv, hvor du både sætter kortsigtede og langsigtede mål.

Sponsoreret indhold