Sund

Kostplan til fase 3 i Dukan-kuren

Fredag, 24. maj 2013af Annemette Barbré, Eva Catter og redaktionen
I Dukan-kuren er din kostplan delt ind i 4 faser: Angrebsfasen, Vekselfasen, Konsolideringsfasen og Stabiliseringsfasen. Her en en fødevareliste med alle de madvarer, som du må spise under konsolideringsfasen i Dukan-kuren.