Slankekure

Fedme-opererede får næsten ingen hjælp

9. maj 2011 af Slankeklubben
En anonym opringning afslørede, at danskere som har fået en fedmeoperation næsten ingen hjælp får. Chefdiætist i Slankeklubben, Lisa Bolting, er rystet.

"Vi er rystede over at finde ud af, at en stor del af de fedmeopererede i bedste fald får en-to vejledninger af en diætist - i værste fald ingen hjælp - hos privathospitalerne efter deres operationer," siger chefdiætist Lisa Bolting fra Ude og hjemme slankeklub, der vejleder fedme-opererede hver uge.

En anonym rundringning til udvalgte privathospitaler, der i dag foretager fedmeoperationerne på danskerne, viste, at patienterne efter deres operationer typisk modtager maximalt to kostvejledninger, der skal hjælpe dem i deres videre færd.

"Vi hørte fra flere af vores patienter på SlankeDoktor, der har gennemgået en operation, at de stort set ingen vejledning fik bagefter - og ofte ikke engang af en autoriseret klinisk diætist," fortæller Lisa Bolting. Hun ringede derfor anonymt rundt til udvalgte privathospitalerne og spurgte ind til behandlingen for at få be- eller afkræftet, hvordan forløbene blev kørt.

"Det værste var næsten at opdage, at de ikke engang lagde skjul på, at de fik meget få eller ingen vejledninger, og jeg var ret rystet. Alle undersøgelser, vi kliniske diætister refererer til, peger netop på, at løbende vejledning og støtte, også fra en psykolog, er dét, der gør forskellen i sidste ende, hvis vægten skal holdes", påpeger hun.

Der er andre alternativer
Det er dokumenteret, at det, der virker på den lange, når man taler om varigt vægttab, er en tværfaglig livsstilsintervention - hvor man ændrer kost- og motionsvaner.

En proces, der kan virke tung og lang, men som ikke desto mindre virker. En ny undersøgelse fra Norge viser, at den lange proces med livsstilsændringer er mindst lige så effektiv, og så giver den ikke de bivirkninger, man risikerer at få med fedme-operationen.

"Det er uforståeligt, at vi ikke vælger en bred tværfaglig indsats, når det er dokumenteret, at det virker. Mange kan måske få den opfattelse, at en operation er en nem og hurtig løsning. Det er den desværre bare ikke. Især ikke når man også tager risikoen for de voldsomme bivirkninger i betragtning", siger klinisk diætist Lone Sehested Severinsen, der til daglig vejleder patienter (bl.a. i Slankeklubben), der har gennemgået fedmeoperationer. Hun tilføjer:

"Mange overvægtige, der har fået en operation, kender til problemer med at overspise. Baggrunden for dette er kompleks, idet der formentlig er flere faktorer indblandet - bl.a. hormonelle, genetiske, miljømæssige og følelsesmæssige faktorer. En operation ændrer ikke på disse faktorer, og netop derfor er det vigtigt - også efter en operation - at der er massiv vejledning og opfølgning".

Misbrug af mad
Overspisning kan være en psykisk sygdom svarende til anoreksi og bulimi, og skal derfor også behandles som dette, og så nytter det ikke, at man populært sagt "skærer i maven", når det er hovedet, der skal arbejdes med.

"Jeg vil vove den påstand, at så svær overvægt for nogens vedkommende kan kategoriseres som et misbrug af mad. Vi har behandlingstilbud til stofmisbrugere og til alkoholikere - og samfundet må tage sin del af ansvaret og derfor skabe andre tilbud til de svært overvægtige. Både til dem, der ikke er egnede til operation - men også til dem, der ikke ønsker en operation", pointerer Lone Sehedsted Serverinsen.

Mange får slemme bivirkninger
Desværre har det vist sig, at fedme-operationerne ikke er så uproblematiske, som først antaget. Dels ses komplikationer som bl.a. hovedpine, kvalme og mangelsygdomme - og flere end forventet har langvarige komplikationer. Udover de menneskelige omkostninger, så påvirker disse komplikationer naturligvis også de økonomiske beregninger, der lå til grund for, at der skulle være en samfundsøkonomisk gevinst i at udføre fedmeoperationerne som bl.a. antallet af sygedage, flere indlæggelsesdage, behov for hjemmehjælp m.m. Samtidigt mangler der flere undersøgelser af, hvordan det rent faktisk går de fedmeopererede.

"Inden for de første par år ser det ud som om, at der er en ganske god effekt af fedmeoperationen, men der er efter min mening for lidt fokus på, hvor let det er at tage på igen på trods af operationen", fortæller Lone Sehested Severinsen: "Mavesækken kan faktisk godt udvides med årene - og hvis man ikke har ændret sin livsstil, kan det igen føre til at tage på. Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Det ender med at være spild af tid og penge, og de mennesker, der virkelig har brug for hjælp, får den ikke."

Kort og godt, så mener hverken chefdiætist Lisa Bolting eller klinisk diætist Lone Sehested Severinsen, at en fedme-operation kan stå alene. De påpeger begge, at operationen kan være en løsning for mange overvægtige, men kun hvis de får den rette hjælp før og efter til at ændre kost- og motionsvaner og i mange tilfælde også får tilbud om samtaler ved psykolog.

Få hjælp
Slankeklubben i Ude og Hjemme er en online diætistservice i samrbejde med Slankedoktor.dk , hvor patienterne modtager løbende online vejledning i kost og motion ud fra den enkeltes behov og ønsker.

Siden servicen startede i 2003 har mere end 100.000 danskere fået hjælp til livsstilsændringer og vægttab. Servicen bruger kun kliniske diætister autoriserede af Sundhedsstyrelsen og motionsvejledere med relevant erfaring og uddannelse.

• Som et nyt tiltag har Slankeklubben oprettet specialhold, der fokuserer på at hjælpe fedme-opererede (Gastric Bypass), ligesom der også er specialhold som fokuserer på diabetes, fertilitet og lign.

Læs mere om Slankeklubben og meld dig ind her

Sponsoreret indhold