I lovens navn

Spirituskørsel: Så stor er bøden

24. januar Af Bent Isager-Nielsen. Foto: Shutterstock.
I Danmark er promillegrænsen 0,5. Men hvad koster det egentlig, hvis man bliver taget for spirituskørsel? Ude og Hjemmes krimiekspert, Bent Isager-Nielsen, giver nogle svar her.
Mand i bil testes for alkoholpåvirkning

Jeg er hjemmegående og har derfor ingen indtægt. Hvordan ville min bødestørrelse blive regnet ud, hvis jeg blev stoppet i bil med for høj promille? Ikke fordi jeg har planer om at køre spirituskørsel – bare ren nysgerrighed.

- Venlig hilsen Vædderen

Hej Vædder

Det glæder mig, at du ikke har planer om at køre bil i spirituspåvirket tilstand.

I Danmark er promillegrænsen 0,5. Det betyder, at man ikke kan drikke ret meget alkohol uden at køre spirituskørsel.

Man kan lidt populært sige, at en voksen mand, som relativt hurtigt efter hinanden drikker fem genstande på tom mave, opnår en promille på 1,5.

Hvis han drikker det samme over flere timer i forbindelse med et større måltid, opnår han “kun” en promille på 0,75, men altså stadig over det tilladte. En genstand svarer til 12 gram alkohol.

En almindelig øl og et glas vin svarer til én genstand, en stærk øl indeholder 1,5 til 2 genstande, og en hel flaske vin indeholder seks til syv genstande.

Skal deltage i kursus

Hvis man har mellem 0,5 og 1,2 promille i blodet, er straffen en betinget frakendelse af kørekortet, men man skal op til en ny teori- og køreprøve, og man får en bøde. Desuden skal man deltage i et såkaldt ANT-kursus.

Det er et kursus, der blev indført for tyve år siden, og som i begyndelsen kun omfattede personer, der havde kørt spirituskørsel, altså haft en promille på 0,5 eller derover.

Det er nu udvidet på den måde, at det udover personer, der har kørt spirituskørsel, også skal gennemgås af personer, der har kørt bil, mens de har været syge, påvirkede af narko eller lægemidler. ANT står for Alkohol, Narko og Trafik.

Hvert år er gennemgår cirka 7.000 sprit- og narkobilister et ANT-kursus. Prisen for kurset er omkring 3.500 kroner.

Kurset er altså obligatorisk og skal være gennemført, før personen kan tage den kontrollerende køreprøve. Kurserne består af fire lektioner à tre timers varighed, hvorefter man får et kursusbevis, som skal bruges ved tilmelding til køreprøven.

Alkolås

Hvis man har mellem 1,2 og 2,0 promille i blodet, mister man kørekortet ubetinget i tre år, får en bøde og skal gennemgå et ANT-kursus og op til ny køreprøve.

Ved en promille på over 2,0 mister man også kørekortet i tre år, men man får desuden en fængselsstraf, og bilen bliver konfiskeret. Det gælder også, selv om bilen ejes af en anden end føreren.

Desuden kan man blive dømt til at køre med en såkaldt alkolås i sin bil. Ordningen om alkolås er fra 2015 og er et supplement til de andre sanktioner. Alkolåsen installeres i et køretøj og forhindrer, at det kan starte, hvis førerens promille er over 0,5.

Månedsløn gange promillen

Straffen for spirituskørsel er en bøde beregnet som en nettomånedsløn gange størrelsen af promillen. Hvis man for eksempel får udbetalt 20.000 kroner om måneden efter skat og bliver målt med en promille på 1,0, bliver bøden på 20.000 kroner.

Er promillen for eksempel 1,5, bliver bøden på 30.000 kroner og så videre. Man kan altså sige, at bødens størrelse afgøres af promillestørrelsen.

Du skriver i dit spørgsmål, at du ikke har nogen indtægt. Hvis du slet ikke tjener noget, vil bøden være på 1.500 kroner, men du skal dog huske, at pension, overførselsindkomster og dagpenge også gælder som indkomst.

Så det man får om måneden i pension svarer til en nettomånedsløn, som altså ganges med promillen.

Helt uacceptabelt

Spirituskørsel er stadig et stort problem, som koster mange menneskeliv i trafikken.

Det er dog heldigvis blevet sådan, at det at køre bil i spirituspåvirket tilstand generelt anses for helt uacceptabelt.

Da jeg som ung betjent i slutningen af 1970’erne kørte patrulje, var situationen og synet på spirituskørsel helt anderledes. Da var spirituskørsel langt mere udbredt end i dag og også mere acceptabelt.

Jeg har i min tid som patruljebetjent anholdt mange spritbilister og haft slemme sager med spritbilister, der i forbindelse med færdselsuheld har været ansvarlige for både dødsfald og alvorlig tilskadekomst.

Jeg hilser derfor meget velkommen, at man i dag ser helt anderledes på dette alvorlige emne. Nu mangler vi bare, at det samme sker, når det drejer sig om synet på at køre med hash og narkotika i blodet.

- Venlig hilsen Bent

Bens Isager-Nielsen

Sponsoreret indhold