I lovens navn

Positiv udvikling herhjemme: Antallet af drab falder

15. februar 2022 Af Bent Isager-Nielsen. Foto: Ritzau Scanpix
Antallet af drab herhjemme er faldende, og den positive udvikling skyldes blandt andet en stærk indsats for at forhindre bandekriminalitet. Det er dog svært at knække koden for kvindedrab, skriver Ude og Hjemmes krimiekspert, Bent Isager-Nielsen.

Du har før skrevet om, at antallet af drab er faldende i Danmark i forhold til for eksempel Sverige. Gælder det stadigvæk, og hvad er årsagen til det?

Venlig hilsen AB

Hej AB

I 2021 blev 35 mennesker myrdet her i landet. Deriblandt en blot 17-årig dreng, der mistede livet i december, da gerningsmænd skød ind i en frisørsalon i Rødovre ved København (se billedet øverst). To mænd på 29 og 34 år er anholdt i sagen, der skyldes et bandeoprør, vurderer politiet.

De 35 drab er syv færre end året før og passer meget godt ind i det billede, vi har set gennem en årrække, nemlig at antallet af drab er faldende.

Som jeg har skrevet om før, er der ét område, hvor det tilsyneladende er svært at knække kurven, og det er kvindedrab.
Drab på kvinder udgør fortsat en stor gruppe af det samlede antal drab, primært fordi kvinder typisk bliver ofre i de såkaldte “partnerdrab”, ligesom de er typiske ofre i fjerndrab, hvor en gerningsmand med seksuelle motiver overfalder og dræber en kvinde – i mange tilfælde et tilfældigt offer uden en relation til ham.

Vil forebygge drab

Der kan være mange grunde til de relativt lave drabstal, blandt andet at politiet med robuste strategier og stærke indsatser på for eksempel bandeområdet utvivlsomt forebygger og forhindrer en del opgør og drab i kriminelle miljøer.

Og på området æresrelaterede drab ser vi heldigvis betydeligt færre sager end tidligere. Også her kan forebyggende tiltag i kommuner, politi og civilsamfundet generelt være effektive.

Langt hen ad vejen kan man faktisk forebygge mange drab, og det kunne nok også lade sig gøre i samlivsrelaterede drab. Flere lande er på baggrund at et stort antal kvindedrab gået i gang med at udvikle strategier til at forebygge grov vold og drab i samlivsforhold.

Da drab jo heldigvis er en sjældent forekommende forbrydelse i Danmark, vil der være variation fra år til år.
Så man skal faktisk se drabsstatistikken over flere år for at danne et realistisk billede.

Nogle gange rammer vi år, hvor drabstallet er højt, og andre år er det lavt. Når kriminelle i rockerklubberne og banderne et år har deres væbnede opgør med skud og drab til følge, vil et relativt beskedent antal drab i sådanne tilfælde kunne få ret stor indflydelse på drabstallet.

Mobiler redder liv

En forklaring på faldet i antallet af drab kan også være bedre behandling af ofrene, uanset om gerningsmanden har brugt skydevåben eller kniv.

Flere ofre, der tidligere ville dø af deres skader, overlever nu på grund af stærkt forbedrede behandlinger på hospitalerne.
Blandt læger er man i modsætning til tidligere meget opmærksomme på at få ofrene ind på sygehuset så hurtigt som muligt i stedet for at behandle ude på gerningsstedet.

Der er nok heller ikke nogen tvivl om, at den udbredte tilstedeværelse af mobiltelefoner medvirker til, at man hurtigt kan tilkalde hjælp. Måske har den hele og delvise nedlukning af nattelivet i forbindelse med corona også spillet ind. Risikoen for konflikter i beruset tilstand er meget mindre.

Begås med kniv

Det er i øvrigt sådan, at knivdrab på trods af langt flere skydevåben i omløb end tidligere stadig er den mest udbredte drabsmetode.
Næsten halvdelen af alle drab begås med kniv. Sådan har det været i mange år.

I lande med meget liberal våbenlovgivning, hvor der findes våben i mange hjem, bruges der langt hyppigere skydevåben end her i landet, hvor der er en streng våbenlov.

Det er derfor faktisk kun i kriminelle miljøer, at der findes skydevåben i Danmark, altså bortset fra jagtvåben, som dog kun bruges sjældent til drab. Derimod findes der knive i alle danske hjem, og en kniv er et meget farligt våben.

Hvis du er interesseret i at se, hvor drabene i Danmark begås, kan jeg anbefale en interessant artikel på dr.dk om dette emne.
Her kan du klikke ind på de enkelte kommuner om de 1.338 drab, der i årene 1992-2016 blev begået i Danmark.
Gå ind på: dr.dk/nyheder/webfeature/drabskortet.

Det samlede antal drab i Sverige i 2021 er i skrivende stund ikke offentliggjort. Men alene antallet af skuddrab ligger på 46 for 2021, og der blev registreret ikke mindre end 330 skudepisoder. Hurtig lægehjælp er uden tvivl også i Sverige en årsag til, at ikke flere skudofre dør.

Venlig hilsen Bent

Se mere

I programserien ”Når mænd slår kvinder ihjel” fra 2019 på DR gennemgår jeg og en række kvindelige eksperter seks forskellige kvindemord og prøver at belyse, hvorfor kvindeofre fylder mere og mere i det samlede drabsbillede.
Her er tale om både fjerndrab og partnerdrab.
Afsnittene kan stadig ses på DR TV.

Sponsoreret indhold