Spørg advokaten

Hvem arver vores gamle faster?

7. september Af Louise Hougaard Vinkle
Foto: Shutterstock
"Den nysgerrige" vil vide, hvem der arver familiens gamle faster. Fasteren har hverken mand eller børn, og nu er hendes bror død. Hvem skal så arve efter hende?
Ung kvinde sidder og ser på papirer sammen med en ældre kvinde

Kære Louise

I familien har vi en gammel faster, der aldrig har været gift og ikke efterlader sig børn. Til trods for at hendes helbred på nogle områder er svigtende, var det hendes noget yngre bror, der i fjor år gik bort. Broren efterlader sig en enke og børn. Der er ikke andre søskende.

Hvem vil arve vores faster, hvis der ikke er skrevet testamente? Og hvilken beskatning vil arven være pålagt? Er der et fribeløb i lighed med arv mellem ægtefæller og børn, eller beskattes arven fra første krone?

- Venlig hilsen En nysgerrig sjæl

Kære Nysgerrige sjæl

Når faster hverken har ægtefælle eller børn, er det hendes forældre, der arver hende, hvis hun ikke har oprettet et testamente. Hvis fasters forældre er døde, vil det være hendes søskende – altså hendes lillebror – der arver hende. Jeg kan forstå, at han er afgået ved døden før sin søster, og dermed er det fasters lillebrors børn, der arver hende. Men ikke lillebrorens enke.

Faster har dog mulighed for at oprette et testamente, og eftersom hendes brors børn ikke er tvangsarvinger, kan hun i sit testamente bestemme over hele arven.

Skatter og afgifter

Fasters brors børn skal betale både bo- og tillægsboafgift af den arv, de modtager. Boafgiften er på 15 procent, men inden de beregnes, er der et bundfradrag på 321.700 kroner (i 2023-tal), som der ikke skal betales afgift af.

Tillægsboafgiften er på 25 procent, og der er ikke noget bundfradrag på den. Tillægsboafgiften beregnes altså fra første krone. Ved beregning af bo- og tillægsboafgift ender det derfor med, at der bliver betalt cirka 36,25 procent i afgift til staten.

Et dødsbo kan også være skattepligtigt, så der enten skal betales skat, eller man får skat retur. Dødsboet er skattepligtigt, hvis aktiverne er over 3.160.900 kroner (i 2023-tal). I så fald vil der under boets behandling skulle laves en selvangivelse for at beregne, om boet skal betale skat eller skal have skat tilbage. Hvis boet er under 3.160.900 kroner, skal der ikke betales skat.

- Bedste hilsener Louise

Louise Vinkle

Fakta

Når der beregnes boafgift på 15 procent af en arv, er der et bundfradrag på 321.700 kroner, som der ikke skal betales afgift af.
Når der skal beregnes tillægsboafgift på 25 procent, er der ikke noget bundfradrag. Tillægsboafgiften beregnes derfor fra den første krone.

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Til daglig er hun ansat i Advokatfirmaet Kahlke, hvor hun beskæftiger sig med skilsmisser, bodelinger, børnesager, tvangsfjernelsessager, straffesager, skifte af dødsboer samt testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Send dit spørgsmål på mail til [email protected]

Sponsoreret indhold