Spørg advokaten

Hvordan slipper jeg for udgifterne?

15. oktober 2021 Af Louise Vinkle. Foto: Panthermedia.
Gurli skal skilles og vil vide, hvordan udgifterne til huset skal fordeles, og hvad der sker, hvis han ikke har råd til at blive i huset alene.
Ægtepar med ryggen til hinanden

Hej Louise

Jeg skal desværre skilles fra min mand gennem 15 år. Vi bor i et hus, som min mand ejede, inden vi mødtes. Vi har fælles økonomi. Mit spørgsmål er: Kan jeg flytte uden at hænge på udgifterne?

Vi skal jo dele det, vi ejer. Men hvad sker der, hvis han ikke har råd til at sidde i huset alene? Kan han tvinges til at sælge, og hvor længe er det lovligt, at jeg skal vente på pengene?

- Venlig hilsen Gurli

Kære Gurli

Juridisk set skal du betale halvdelen af de faste udgifter på huset, for eksempel afdrag på lån, ejendomsskat og forsikring, også selv om du flytter. Din mand skal dog selv betale forbrugsudgifter som el og vand, hvis han bor i huset.

Men hvis din mand bor alene i huset, kan du kræve, at han betaler husleje til dig. Huslejen svarer til halvdelen af den leje, I kunne få, hvis I lejede ud til en tredje person.

I behøver ikke at overføre pengene for udgifter og husleje til hinanden hver måned, men kan blot tage beløbene med i det endelige regnestykke, når I deler jeres ejendele.

I stedet for at dele de faste udgifter og betale husleje til hinanden vælger nogle, at den, der bor i huset, betaler alle udgifter, men undlader at betale husleje. Om det vil være en økonomisk fordel for dig, kommer an på, hvad huslejen for halvdelen af jeres hus er, og hvor store jeres faste udgifter er.

Tvunget til at sælge

Det er korrekt, at I skal dele det, den ene har mere end den anden. Hvis din mand ikke har råd til at beholde huset alene, må det sælges. Det kan han i yderste konsekvens tvinges til.

Der er ikke som sådan en frist for, hvornår der skal betales, da det kræver, at I er enige om fordelingen. Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan I anmode skifteretten om et vejlednings- og forligsmøde. Her vil dommeren forsøge at vejlede jer til en løsning.

Hvis I stadig ikke kan blive enige, kan I anmode skifteretten om, at sagen sendes til en bobehandler. En bobehandler er en neutral advokat, som kommer med sit forslag til at dele jeres fælles bo.

Kan I ikke acceptere forslaget, kan I stævne hinanden. Gør I det, skal I igennem en retssag, hvor en dommer tager stilling til fordelingen. Derefter har I et endeligt dokument, som kan bruges til at kræve beløbet fra den anden udleveret.

Ingen frist

Den proces kan sagtens tage to år eller mere, og der er derfor ikke en egentlig frist for, hvor længe du skal vente på pengene. Hvis I er enige om bodelingen, plejer betalingen typisk at ske, et par uger efter at aftalen er underskrevet.

Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat, så I kan få skrevet en aftale ned. Den kan bruges til at indkræve pengene via fogedretten, hvis det bliver nødvendigt.

- Bedste hilsner Louise

Louise Vinkle

Sponsoreret indhold