Spørg advokaten

Kamp om sommerhuset

4. september Af Louise Hougaard Vinkle
Foto: Shutterstock
Jeppe og Helene skal skilles, og begge vil beholde sommerhuset. Hvis ingen af dem giver sig, må de mødes i retten …
Mand og kvinde kæmper over en lille model af et hyggeligt sommerhus

Fra kontoret:

Jeppe skal skilles fra Helene. De er nogenlunde enige om bodelingen, men der er en enkelt ting, de er uenige om. I begyndelsen af deres ægteskab købte de et sommerhus sammen, som de nu ejer i lige sameje. Både Jeppe og Helene ønsker at beholde sommerhuset, og de har begge råd til at købe den anden ud.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Jeppe vil derfor høre, hvem der har ret til at udtage sommerhuset. Jeg forklarer, at som udgangspunkt er det den ægtefælle, der ejer et aktiv, der har fortrinsret til at udtage det. Men da både han og Helene ejer deres sommerhus, er der ingen af dem, der har fortrinsret til det. Og hvis Jeppe og Helene ikke kan blive enige, kan de anlægge en sag ved skifteretten. Retten vil træffe afgørelse om, hvem af dem der skal købe den anden ud af sommerhuset.

Skifteretten vil under en sådan sag lægge vægt på, hvem sommerhuset har den væsentligste betydning for. Retten kan også lægge vægt på, hvem af ægtefællerne der har anvendt sommerhuset mest, eller om den ene ægtefælle oprindelig ejede sommerhuset og bragte det ind i ægteskabet.

Jeppe taler med Helene, men de kan stadig ikke blive enige. Vi anlægger derfor en sag i skifteretten. Under retssagen forklarer Jeppe blandt andet, at han er forfatter, og at han cirka en gang om måneden tager op i sommerhuset i syv til 10 dage for at skrive. Derudover er det primært Jeppe, der har stået for vedligeholdelsen af huset, slået græsset og den slags. Men Jeppe og Helene har brugt sommerhuset sammen i weekender og ferier.

Skifteretten træffer afgørelse om, at Jeppe skal udtage sommerhuset, da han er den, der har brugt det mest, eftersom han bruger det som arbejdsplads flere dage om måneden. Jeppe bliver glad. Det er et stort ønske for ham at beholde sommerhuset, for det er hans lille fristed, hvor han kan få ro og inspiration til at skrive.

Fakta

Hvis ægtefæller i forbindelse med skilsmisse ikke kan blive enige om, hvem der skal udtage et aktiv, de ejer i sameje, må de anlægge en sag i skifteretten. Skifteretten vil træffe afgørelse om, hvem der skal udtage aktivet – og skifteretten vil lægge vægt på, hvem aktivet har den væsentligste betydning for.

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Til daglig er hun ansat i Advokatfirmaet Kahlke, hvor hun beskæftiger sig med skilsmisser, bodelinger, børnesager, tvangsfjernelsessager, straffesager, skifte af dødsboer samt testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

Send dit spørgsmål på mail til [email protected]

Sponsoreret indhold