Spørg advokaten

Skilsmisse over grænser

23. marts Af Louise Hougaard Vinkle
Foto: Shutterstock
Danni og Pernille skal skilles, men er i tvivl om reglerne for bodeling, når de både har boet i Danmark og i Tyskland. Advokat Louise Vinkle forklarer, hvordan de skal forholde sig.
Brud og brudgom på hver sin side af en grænse

Fra kontoret

Danni skal skilles fra Pernille og er i tvivl om reglerne for bodeling. De to har nemlig boet i både Danmark og Tyskland, og nu vil Danni gerne have en gennemgang af, hvornår man skal anvende de forskellige landes regler.

Som udgangspunkt er det de danske regler, der gælder, hvis Danni og Pernille boede her i landet, da de indgik ægteskab. Hvis de ikke boede i Danmark, da de blev gift, er der følgende regler, der regulerer, hvilket lands regler man skal anvende i forbindelse med en bodeling:

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.
  1. Reglerne i det land, hvor begge ægtefæller boede, da de blev gift. Hvis de ikke boede i det samme land ved brylluppet, er det reglerne i det land, hvor begge ægtefæller først boede samtidig efter indgåelse af ægteskabet.
  2. Hvis det ikke medfører, at et bestemt lands regler skal anvendes, skal reglerne i det land, hvor begge ægtefæller var statsborgere, da de indgik ægteskab, anvendes.
  3. Hvis det heller ikke medfører, at et bestemt lands regler kan anvendes ved bodelingen, skal man anvende reglerne i det land, som begge ægtefæller havde den tætteste tilknytning til ved ægteskabets indgåelse.

Alle disse regler bortfalder dog, hvis begge ægtefæller har boet i Danmark de seneste fem år. I så fald skal bodelingen foregå efter danske regler.

Tyske regler

Efter gennemgangen mener Danni, at det må være tyske regler, der skal gælde til bodelingen. Han og Pernille boede nemlig i henholdsvis Tyskland og Danmark, da de blev gift. Umiddelbart efter brylluppet flyttede de til Tyskland, og først for et år siden flyttede de til Danmark.

Jeg forklarer, at hvis de foretrækker at bruge de danske regler, kan de altid aftale det. Selve skilsmissen vil foregå i Danmark efter danske regler, fordi de bor i Danmark nu.

Danni er bekymret for, om de kan få hjælp til bodelingen, når de bor i Danmark, men skal følge tyske regler. Men når selve processen for bodelingen foregår i Danmark, kan man også få retssystemets hjælp, selv om det er de tyske reger, der gælder.

Det er selvfølgelig mere kompliceret, og det vil formentlig være nødvendigt at indhente udtalelser fra tyske advokater, for de fleste danske advokater er uddannet inden for dansk ret.

Undgå retssag

Hvis der skal gennemføres en retssag i Danmark efter de tyske regler, vil det også kræve, at der bliver indhentet oplysninger om tyske regler, eller at man finder en dansk/tysk advokat, som kender til begge landes regler om bodeling.

Men selv om det altså er muligt at føre sagen i Danmark, vil jeg anbefale Danni og Pernille, at de gør alt, hvad de kan, for at finde en løsning uden at skulle igennem en retssag. Retssager om bodeling kan være langtrukne, dyre og hårde for parterne at komme igennem – selv når de er på dansk.

Danni går hjem og taler med Pernille, og til hans store overraskelse bliver de hurtigt enige om, hvordan de skal dele deres ting – uden at tale nærmere om de forskellige landes regler. De vælger at dele, som de finder rimeligt, så de begge har gode muligheder for at komme videre.

Vi får hurtigt formuleret en skriftlig aftale, og alle Dannis bekymringer viser sig heldigvis at være ubegrundede.

Sponsoreret indhold