Spørg advokaten

Uskiftet bo kan blive dyrt

10. marts Af Louise Hougaard Vinkle
Foto: Colourbox
Advokat Louise Vinkle forklarer fordele og ulemper ved at sidde i uskiftet bo.
Kvinde med jakke går i skov

Hej Louise

Jeg har læst et brev om arv efter ægte-fæller, hvor jeg ikke forstod dit svar.

Hvis et par er gift, har fælles formue og kun fælles børn, mener jeg ikke, at børnenes andel af arven efter den først afdøde skal udbetales.

Den længstlevende kan vel automatisk sidde i uskiftet bo?

- Med venlig hilsen Solveig

Kære Solveig

Det er korrekt, at ægtefæller, der har delingsformue og kun har fælles børn, har mulighed for at sidde i uskiftet bo ved den enes død. Det kræver dog, at tilbageblevne ægtefælle kan sidde alene med en eventuel gæld og betale både sine egne og den afdødes afdrag på gælden. Den længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtager nemlig den afdødes gældsforpligtelser.

Hvis ægtefællen kan overtage gælden alene, kan han eller hun vælge at sidde i uskiftet bo. Det har man som ægtefælle krav på – fælles børn kan således ikke sige nej. Uskiftet bo betyder, at der ikke udbetales arv til børnene, og dermed bevarer den længstlevende ægtefælle rådigheden over både sin egen og sin afdøde ægtefælles formue.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være en række ulemper forbundet med at sidde i uskiftet bo. Det afholder særligt yngre ægtefæller fra at ønske det.

Formuen voksen

Det er for eksempel ikke muligt at indgå ægteskab igen, så længe man sidder i uskiftet bo. Det vil kræve, at man får skiftet boet. Og hvis man har siddet i uskiftet bo i en årrække, kan boets formue være blevet større, da den længstlevendes indtægter efter ægtefællens død indgår i boet.

Det betyder, at hvis den længst levende får større beløb udbetalt fra for eksempel en pension i forbindelse med dødsfaldet, vil pengene indgå i boet ved det senere skifte. Det samme gælder, hvis huset er steget i værdi. Dermed er beløbet, der skal udbetales i arv, blevet større, end hvis arven var blevet udbetalt i forbindelse med dødsfaldet.

Pas på misbrug

Hvis man vælger at sidde i uskiftet bo, skal man også være opmærksom på, at selv om man selvfølgelig råder over den afdødes del af formuen, må man ikke misbruge sin råderet. Det betyder, at der er begrænsninger på, hvad du må give af gaver, særligt hvis det er til andre end de fælles børn, og særligt hvis man ikke giver det samme til alle børn.

Man må selvfølgelig gerne give de sædvanlige gaver til jul, fødselsdag og lignende. Men hvis man for eksempel vælger at sælge en fast ejendom billigt til et af sine børn, vil forskellen mellem salgsprisen og markedsprisen på ejendommen være en gave til det barn. Den gave kan nemt stå i misforhold til formuen, og dermed kan der være tale om misbrug af det uskiftede bo.

Man skal også have i baghovedet, at man som længstlevende kun kan oprette testamente for sin egen halvdel af fællesboet. Den afdødes halvdel vil blive fordelt efter arvelovens regler eller efter et testamente, hvis det var oprettet ved dødsfaldet.

Tag stilling

Jeg fraråder ikke, at man sidder i uskiftet bo. Men jeg vil anbefale, at man – mens begge ægtefæller er i live – sikrer hinanden bedst muligt, hvis den længstlevende vælger, at der skal skiftes, fordi han eller hun ikke kan sidde alene med gælden, ikke ønsker at være underlagt reglerne om misbrug af uskiftet bo eller kan forestille sig at skulle giftes igen senere. Det er ikke kun helt unge, der bliver gift i dag. Vi ser flere modne mennesker, der vælger at blive gift.

Jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål.

- Bedste hilsner Louise

Louise Vinkle

Sponsoreret indhold