Arving nægtede at modtage 75.000: Pengene måtte destrueres

Maggies eneste arving ville ikke tage imod 10.000 euro fra hendes bankboks. De mange pengesedler måtte derfor destrueres.

Jeg behandler boet efter Maggie, som ikke umiddelbart har nogen slægtninge. Det første, jeg gør, er derfor at sætte gang i en undersøgelse af arveforholdene via folkeregistre og Rigsarkivet. Derefter går jeg i gang med at behandle boet.

Maggie har en bankboks. Jeg finder nøglen til boksen i Maggies lejlighed og tager hen i banken for at tømme boksen. Det er meget forskelligt, hvad folk har liggende i deres bankbokse. Jeg har tømt bokse, hvor der kun lå gamle papirer, andre gange har jeg fundet flere kilo guld, sølvtøj, smykker og store kontante beløb.

I Maggies bankboks finder jeg 10.000 euro i 500-eurosedler, hvilket svarer til knap 75.000 danske kroner. Men 500-euro-sedler kan ikke længere anvendes i Danmark, så jeg kan hverken sætte pengene i banken eller veksle dem til danske kroner. Jeg lader derfor sedlerne ligge i bankboksen,indtil jeg har fået svar på arvingsundersøgelsen.

Den tager lang tid, og der går knap seks måneder, før jeg får et svar. Ifølge arvingsundersøgelsen har Maggie en niece ved navn Camilla, som er Maggies nærmeste slægtning og eneste arving. Jeg kontakter Camilla og orienterer hende om, at hun er arving i boet efter Maggie. Samtidig fortæller jeg, hvad der er af aktiver i dødsboet. Maggie havde et indestående på sin konto på cirka 500.000 kroner, og derudover havde hun værdipapirer for omkring 700.000 kroner samt de 10.000 euro i bankboksen.

Camilla ønsker, at værdipapirerne skal sælges, og det sørger jeg for. Derudover taler vi om problemet med 500-eurosedlerne, hvor jeg forklarer, at jeg hverken kan sætte dem i banken eller veksle dem. Jeg spørger, om Camilla er interesseret i at udtage eurosedlerne, men det er hun på ingen måde. Hun rejser aldrig til udlandet, og hun har ikke lyst til at have så mange kontanter liggende.

Jeg kan ikke pålægge hende at tage imod sedlerne, og da jeg ikke kan omsætte dem til danske kroner, må jeg anse dem for værdiløse. Det betyder, at jeg bliver nødt til at destruere dem. Trods den besked er Camilla stadig ikke interesseret i sedlerne, så jeg henter dem i bankboksen og sørger for, at de bliver destrueret. Dermed er de ikke længere et aktiv i boet.

Fakta

Fra den 10. januar 2020 kunne 500-eurosedlen ikke længere bruges som betalingsmiddel i Danmark. Begrundelsen er, at man vil forebygge og undgå hvidvask, finansiering af terror og økonomisk kriminalitet. Det er dog ikke ulovligt at være i besiddelse af sedlerne i Danmark, man kan blot ikke betale med dem.

Har du et spørgsmål til advokaten?

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]

Vær opmærksom på, at dit spørgsmål og svar kan blive brugt i Ude og Hjemme samt på uoh.dk