Dyr

Frivillige hjælper socialt udsattes dyr

14. januar 2022 Tekst og foto: Carsten Broder Hansen, Dyrefondet.
Frivillige dyrlæger giver et gratis sundhedstjek til familiedyr, der tilhører hjemløse og socialt udsatte personer.

Frivillige dyrlæger og veterinærsygeplejersker fra Randers Dyrehospital besøger værestedet Perron 4 to gange årligt. Under besøget udfører de gratis sundhedstjek af de familiedyr, der tilhører hjemløse og socialt udsatte personer.

Hvis dyret fejler noget alvorligt, er der endda mulighed for at tilbyde efterfølgende behandling på dyrehospitalet. Dette kan lade sig gøre, fordi mange virksomheder og privatpersoner støtter initiativet, bl.a. under den årlige aktivitetsdag “Hund Forbi” til fordel for dyrlægebehandling af udsatte borgeres dyr.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Værestedet Perron 4 har omkring 100 brugere, hvoraf en stor del har familiedyr, og stedets personale informerer brugerne om, hvornår dyrlægen og veterinærsygeplejersken kommer på besøg. Brugere med et familiedyr kan så skrive sig på en tilmeldingsliste, hvis de gerne vil have foretaget sundhedstjek af dyret.

– Det er ofte personer og dyr, som vi kender i forvejen, der dukker op, siger dyrlæge Lone Plum i en pause mellem to besøg. Derfor har hun og veterinærsygeplejersken på forhånd en idé om, hvilke problemer dyret eventuelt kan have.

Lone har medbragt forskellige vacciner, midler til at behandle udslæt og kløe samt loppemidler m.m., så behandling af mindre skavanker straks kan foretages på den interimistiske klinik, der er oprettet i et af værestedets lokaler.

Hjemmebesøg

Hvis de hjemløse og socialt udsatte oplever et akut problem med deres dyr, kan de naturligvis ikke afvente det halvårlige besøg. Lone Plum fortæller:

– Vi tager også på hjemmebesøg, og vi behandler de udsattes kæledyr akut på dyrehospitalet. Når der opstår en kritisk situation, kan brugerne henvende sig til værestedets personale, der så efterfølgende kontakter dyrehospitalet. Så er vi sikre på, at der er tid og plads til, at dyret kan komme til behandling.

En gang om året afholder Randers Dyrehospital støtte- og aktivitetsdagen “Hund Forbi”, hvor der samles ind til de besøgende på værestedet.

Dyrehospitalets besøg på Perron 4 foregår på frivillig basis, men der er naturligvis ikke ressourcer til at gennemføre en stor mængde komplicerede operationer. Selv om medicinalproducenter og andre virksomheder donerer vacciner, plejeprodukter, loppekure og meget mere til projektet, skal de indsamlede midler trods alt dække et helt års behov.

Vidste du det?

Selv om mange af værestedets brugere råder over et værelse eller en lejlighed, har de samtidig sociale eller helbredsmæssige udfordringer og derfor brug for støtte i deres hverdag eller i bestemte perioder.

I løbet af de foreløbig knap seks år, som “Hund Forbi” har eksisteret, har initiativet haft stor betydning for både de behandlede dyrs sundhed og velfærd og de hjemløse og socialt udsatte dyreejere.

Næste “Hund Forbi”-aktivitetsdag er 12. juni 2022. Læs evt. mere på randers-dyrehospital.dk/hund-forbi/

Dyrefondet

Dyrefondet gennemfører dyreværnsarbejde til gavn for familiedyr og dyr i naturen. Fondet udgiver pjecer, plakater og information, der kan medvirke til at skabe større forståelse for dyrenes vilkår. Fondet skaber gode forhold for dyr i menneskers varetægt, spreder oplysning om glæden ved dyr og øger respekten og forståelsen for vildtlevende dyrs naturlige livsform.

Læs mere på dyrefondet.dk eller følg fondet på Facebook.

Sponsoreret indhold