Dyr

Nu vågner pindsvinene: Sådan kan du hjælpe dem

12. marts 2022 Tekst og foto: Carsten Broder Hansen, Dyrefondet
I marts begynder pindsvinene at vågne fra deres dvale. Det er en energikrævende proces, så det afkræftede pindsvin skal have mad og drikke så hurtigt som muligt.

Vi kan møde pindsvin næsten overalt i Danmark, og de fleste af os har set det lille dyr i haver, parker eller andre steder. Pindsvinet hører til de få danske pattedyr, der går i ægte vinterdvale. Det er formentlig en kombination af koldere temperaturer, kortere dage og mangel på føde, der i efteråret sætter gang i pindsvinets instinkt og dikterer, at det er tid til at lede efter et egnet sted at overvintre.

Pindsvinet lever primært af biller, orme, snegle og andre smådyr, og allerede i det sene efterår bliver disse fødeemner utilgængelige for pindsvinet. Her på klodens nordlige egne dør mange insekter om vinteren, mens andre bliver inaktive og gemmer sig i sprækker, i jorden eller i hulrum.

For at kunne vise dig denne video, beder vi dig acceptere marketing og statistik cookies.

Dvalens udfordringer

For at klare sig gennem vinteren skal pindsvinet have opbygget en vis mængde kropsfedt, så den kan ikke vente med at gå i dvale, indtil insekterne er forsvundet.

På den anden side skal pindsvinet heller ikke gå så tidligt i dvale, at alle kroppens fedtdepoter er opbrugt, inden vinteren er omme. Det er vanskeligt at vælge det helt rette tidspunkt at gå i dvale.

Når et pindsvin går i dvale, sker der en række fysiologiske ændringer i dens krop. Normalt har pindsvinet en kropstemperatur mellem 33 og 37 grader, men den falder helt ned til mellem syv og ti grader i dvaleperioden.

Samtidig ændres dyrets hjerterytme sig. Et pindsvins hjerte slår normalt mellem 190 og 280 gange i minuttet, men under dvalen kan hjertet slå så sjældent som 14 gange på et minut.

Det er kun, fordi dyrets åndedrætsrytme og stofskifte også ændres dramatisk, at pindsvinet kan overleve med så få hjerteslag. Faktisk kan pindsvinet under dvalen helt undlade at trække vejret i flere minutter ad gangen!

Pindsvinets opvågnen fra dvaletilstanden sker muligvis som følge af en indre biologisk ”alarm” i dyret, men det kan også skyldes øget dagslængde eller tiltagende varme.

Svært at vågne

I Danmark skydes pindsvinesæsonen i gang i marts/april for hannernes vedkommende og april/maj for hunnerne.

For et pindsvin er det at vågne en tidskrævende proces, og det kan tage op til 12 timer at komme fra dyb søvn til en helt vågen tilstand. Det er desuden energikrævende at komme ud af dvaletilstanden, så det i forvejen drænede pindsvin skal så hurtigt som muligt have vand og mad.

Vidste du det?

Som haveejer kan man hjælpe pindsvinet ved at sætte skåle med vand frem samt sørge for, at haven er attraktiv for insekter, snegle og orme.

Husk, at pindsvin ikke tåler mælk.

Under dvalen holder pindsvinets krop kun gang i de basale livsnødvendige funktioner, men selv om tilstanden er utroligt krævende, vil de fleste pindsvin alligevel afbryde dvalen mange gange i løbet af vinteren. Hvis vinteren er mild, kan pindsvinet bevæge sig væk fra reden for at lede efter føde eller nogle gange for at flytte sin rede til en ny lokalitet, inden det genoptager dvalen.

Hvis du vil hjælpe pindsvin, bør du undlade at sprøjte haven mod insekter og smådyr. Gift mod dræbersnegle er også giftig for pindsvin.

I aprilnummeret af “Bladet for Dyrevenner” kan du læse mere om pindsvinet, og om ny overraskende viden om det lille dyr.

Sponsoreret indhold