Spørg advokaten: Hvem har ret til at blive boende?

Et kærestepar vil ikke længere være sammen, men begge ønsker at blive boende i lejligheden. Hvem har mest ret til den? Advokat Louise Hougaard Vinkle giver sit svar.

Kære Louise

Min kæreste og jeg flyttede sammen i en lejet lejlighed for tre år siden. Vi fik lejligheden gennem min kærestes medlemskab i et boligselskab, men vi står begge på lejekontrakten.

Nu er vi blevet enige om, at vi ikke længere skal være kærester. Vi vil begge gerne blive boende i lejligheden, for dels er vi glade for den, dels er det svært at finde en ny lejlighed til en rimelig husleje.

Hvem af os har ret til at overtage lejligheden? Har min kæreste mere ret end mig, fordi den er skaffet igennem den forening, hun er medlem af?

Med venlig hilsen Jens

Kære Jens

Når I begge står på lejekontrakten, har I begge ret til at overtage den lejede lejlighed alene. Der er ingen regler om, at det skal være din kæreste, fordi I har fået lejligheden igennem en boligforening, hun er medlem af.

Hvis I bliver enige om, hvem der skal blive boende, skal udlejeren acceptere jeres aftale og lade den ene af jer beholde lejekontrakten alene. Den anden af jer bliver derefter frigjort for enhver fremtidig forpligtelse i forhold til lejligheden. Den af jer, der flytter, er frigjort, når udlejeren har fået meddelelse om ændringen. Jeg vil derfor anbefale, at I af bevismæssige grunde sørger for, at I begge har en kopi af brevet til udlejeren om, at den ene overtager lejemålet alene, samt bekræftelsen på dette fra udlejeren.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem af jer der skal blive boende, kan I få retten til at tage stilling til det. Retten vil træffe sin afgørelse ud fra en vurdering af, hvem af jer der har størst behov for lejligheden.

I vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om den ene af jer skal blive boende med mindreårige børn, om en af jer driver erhverv fra lejligheden, eller om lejligheden er særligt indrettet til den enes særlige behov, som for eksempel handicap. Der kan også lægges vægt på, hvem af jer der har skaffet lejligheden.

Bedste hilsner Louise