Papegøjerne er en plage

I 1970’erne og 1980’erne købte mange papegøjer som “familiedyr”, da de er både dekorative, intelligente og selskabelige. Mange af disse papegøjer blev sluppet fri og har dannet vilde bestande, der udkonkurrerer lokale fugle.

Det er næsten som at være i en Sydamerikansk regnskov. Jeg er omgivet af palmer, og temperaturen er 26 grader, selv om det er oktober måned.

Der er fuglene, der bidrager mest til illusionen. Der er papegøjer overalt, der sidder i palmerne og i alle træerne, og de skræpper infernalsk.

Jeg befinder mig imidlertid ikke i Sydamerika, men i en park i Malaga i Sydspanien. Papegøjerne er af arten munkeparakit, og de stammer oprindeligt fra Sydamerika, hvorfra de er indført til Europa som stuefugle.

I parken er en mor og hendes søn i gang med at fodre både duer og papegøjer, og det er tydeligt at se, at papegøjerne hurtigt fortrænger duerne, der nok er større, men ikke nær så aggressive og ihærdige.

Køb abonnementOg få Ude og Hjemme hver uge

 

 

Svære at tæmme

Det var især i 1970’erne og 1980’erne, at folk købte små og mellemstore papegøjer som “familiedyr”, da de er både dekorative, intelligente og selskabelige.

Ud over munkeparakitter var også den afrikansk/asiatiske alexanderparakit populær. En stor del af disse såkaldte “tamfugle” blev i virkeligheden indfanget i naturen. Og så begyndte problemerne: Mange af de “tamme” papegøjer fløj ud fra huse og lejligheder, så snart de så en mulighed, og de kom ikke tilbage, uanset hvor meget ejeren kaldte.

Som første generation af vilde papegøjer i Europa var de undslupne papegøjer kreative og tilpasningsdygtige. De fandt egnede redesteder og fødekilder overalt. Samtidig blev mindst lige så mange papegøjer bevidst sat ud i det fri af deres ejere, for en munkeparakit kan sagtens leve 20-25 år, og mange folk blev trætte af at tage ansvar for deres dyr. I stedet for den barske og mere kostbare løsning med dyrlægeaflivning, så var det nemmere at lade vinduet stå på klem eller at “komme til” at slippe fuglen fri i den nærmeste park.

Trives også i mildt klima

Det anslås at næsten 200.000 munkeparakitter kom til Europa fra Argentina og Uruguay, hvor de naturligt hører til. Parakitterne lever således i tempererede og subtropiske egne af Sydamerika, og når de nu blev lukket ud her i Sydeuropa, havde de derfor intet problem med at trives i det milde klima.

Tværtimod viste det sig hurtigt, at de smarte fugle kunne udkonkurrere lokale fugle og endda flagermus. Papegøjerne yngler i huller i træer og andre huller, hvor også mange europæiske fugle og nogle sjældne flagermus yngler.

De støjende og aggressive papegøjer kan uden problem fortrænge lokale dyr, og hurtigt blev der etableret bestande af papegøjer i de fleste storbyer i Sydeuropa. Det samme gælder for alexanderparakitten, hvor tusindvis af dem undslap og dannede snart vilde bestande.

I Hyde Park i London skal man i dag ikke gå rundt i mange minutter, før man hører det karakteristiske “skråååå” fra en papegøje. Det er hurtige fugle, og man kan som regel kun lige nå at se et grønt glimt suse forbi, inden papegøjen skjuler sig i trækronerne.

En plage i storbyer

Der er nu også bestande af papegøjer i Bruxelles, Køln og flere andre tyske storbyer. Sidste sommer så jeg selv en alexanderparakit i Berlin. Først troede jeg, at det var en tamfugl, der var fløjet bort, men så hørte jeg fuglens artsfæller kalde i et træ i nærheden.

Tyske biologer skønner, at der nu findes over 20.000 papegøjer i byerne ved Rhinen. Både munkeparakitter og alexanderparakitter plager de spanske millionbyer Valencia, Barcelona og Madrid, og derfor har Madrids bystyre i 2019 besluttet af udslette størstedelen af de invasive papegøjer.

Fakta

Alexanderparakitten er ifølge Dansk Ornitologisk Forbund (DOF) set flere steder i Danmark.

De første parakit-unger født i fri natur i Europa blev registreret i 1980´erne.

Selv når det er vinter, har papegøjerne nemt ved at finde føde i Europa. Parker, kirkegårde, haver og alle de steder, hvor folk fodrer vilde fugle, sikrer også mad til papegøjerne.

Ifølge DOF er det ikke urealistisk, at vi inden længe får en fast bestand af vildtlevende parakitter i København.