Spørg advokaten: Ingen arv til far

Carinas søn vil gerne vide, om han med et testamente kan sikre, at hans far intet arver. Advokat Louise Vinkle giver svaret her.

Hej Louise

Jeg har en søn på 18, der ikke har haft kontakt med sin far i otte år. På farens side har han to halvsøskende, som han heller ikke ser.

Min søn har en mindre formue på 250.000 kroner, og han vil gerne have, at hans søster arver ham, hvis der sker ham noget.

Som jeg forstår reglerne, er det hans far og mig som er arvinger. Kan han skrive et testamente, hvor han sikrer sig, at hans far intet arver?

Med venlig hilsen Carina

Kære Carina

Din søn kan sagtens oprette et testamente, og eftersom han hverken har ægtefælle eller livsarvinger, har han ingen tvangsarvinger og bestemmer derfor over hele sin formue.

I testamentet kan han skrive, at det er hans søster, der skal arve efter ham. Hvis han ikke opretter et testamente, vil halvdelen af arven efter ham gå til dig, mens den anden halvdel går til hans far. Det gælder også, selv om han ikke har kontakt med sin far.

Jeg vil derfor anbefale, at din søn snarest muligt kontakter en advokat, som kan hjælpe ham med at udfærdige testamente. Advokaten kan også vejlede om, at hvis din søn indsætter en velgørende forening i testamentet til at arve 30 procent af formuen samt betale søsterens bo- og tillægsboafgift, kan han spare en del af afgifterne. Dermed sikrer man, at søsteren får en større arv.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Hvis man ikke har oprettet testamente, er arverækkefølgen følgende:

  1. Ægtefælle og livsarvinger, som er børn, børnebørn og så videre.
  2. Hvis man hverken har ægtefælle eller livsarvinger, arver forældre, søskende og deres livsarvinger.
  3. Har man heller ikke forældre eller søskende med livsarvinger, arver bedsteforældre og deres børn – det vil sige den afdødes mostre, fastre, farbrødre og morbrødre. Ens fætre og kusiner arver ikke.
  4. Hvis den afdøde ikke efterlader sig nogen af ovenstående arvinger, er det statskassen, der arver alt.