Spørg advokaten: Kan jeg begunstige min eksmand med min pension?

Læseren og hendes eksmand vil vide, om det er muligt at begunstige hinanden med de pensioner, de hver især har. Samtidig vil de ikke have, at der skal gå noget fra deres døtre.

Til Louise Vinkle

Jeg er medlem af pensionskassen PFA og har sparet pension op siden 1982. Jeg arbejder stadig og har besluttet mig for at gå på efterløn 2024.

Jeg var gift med min datters far i 14 år. Ægteskabet blev ophævet for mange år siden. Vi har bevaret et fint venskab, hvor vi hjælper hinanden i praktiske gøremål og deltager i familiesammenkomster sammen.

Min eksmand er tjenestemand. Han vil gerne gå på pension som 65-årig. Han har en datter, som han fik i sin ungdom. Jeg har altid haft et fint forhold til min datters storesøster, og pigerne er glade for hinanden.

Vi er begge enlige og har brede venskabsgrupper og hver vores interesser. Jeg har ikke været i forhold siden skilsmissen, og min eksmand havde for 15 år siden et kort forhold.

Nu har vi talt om, hvorvidt det er muligt at begunstige hinanden med de pensioner, vi hver især har?

Der skal ikke gå noget fra vores døtre. Vi vil spørge dig om, hvordan vi kommer videre, og hvad vi skal være opmærksomme på af faldgruber og finurlige juridiske spørgsmål.

På forhånd tak Birgit

Kære Birgit

Da hverken du eller din eksmand er samlevende eller har indgået ægteskab med andre, vil jeres pensioner gå til jeres børn, medmindre I beslutter andet.

Det betyder, at din pension vil gå til din datter, og din eksmands pension skal deles mellem hans to døtre. Der er dog intet til hinder for, at du og din eksmand indsætter hinanden som begunstigede i pensionerne, hvis det er det, I ønsker.

Men du nævner, at der ikke skal gå noget fra jeres døtre. Hvis I begunstiger hinanden i pensionerne, vil pengene ikke længere gå til jeres døtre: Den af jer, der lever længst, har mulighed for at bruge hele pensionen, så der ikke er noget tilbage.

Samtidig skal I være opmærksomme på, at hvis I vælger at begunstige hinanden, vil det, der er tilbage af pensionen ved den længstlevendes død gå til hans eller hendes børn. Det vil sige, at hvis det er dig, der lever længst, arver din datter resten af pensionen. Og hvis det er din eksmand, arver hans to døtre.

Hvis I begunstiger hinanden, vil den efterfølgende fordeling af pensionerne mellem jeres døtre altså ændres – uanset hvem af jer, der dør først.

Ønsker I at undgå det, må I oprette et testamente, samtidig med at I ændrer begunstigelserne i jeres pensioner.

I testamentet vil I – i hvert fald i et vist omfang – kunne sikre, at der ikke sker en ændring af fordelingen af arven mellem jeres børn.

Ønsker I at oprette et testamente, vil jeg anbefale jer at kontakte en advokat for at få nærmere rådgivning. Hvis I ønsker at ændre begunstigelserne i jeres pensioner, skal I kontakte jeres pensionsselskaber.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Man kan ikke ændre begunstigelserne i pensioner og forsikringer i et testamente. Begunstigelserne skal altid ændres direkte hos pensions- eller forsikringsselskabet.

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]mme.dk