Spørg advokaten: Kan pensionen gå til min søster?

Annette ønsker at begunstige sin søster i sin pension, men det har hun fået afslag på. Hun spørger advokaten, om det kan være rigtigt. Louise Vinkle giver sit svar her.

Hej Louise

Jeg har en pensionsordning, og da jeg hverken har forældre, ægtefælle eller en partner, og min datter er død, har jeg forsøgt at få min søster indsat som begunstiget i min pension.

Det har jeg fået nej til. Det er kun livsarvinger, ægtefælle eller registreret partner, der kan blive begunstiget. Har man ikke det, går pensionen til boet.

Jeg har tidligere læst i din brevkasse, at man godt kunne indsætte en anden til at modtage ens pension ved dødsfald, og derfor er jeg lidt forvirret. Hvad kan jeg regne med?

Med venlig hilsen Annette

Køb abonnementOg få Ude og Hjemme hver uge

Kære Annette

Det helt klare udgangspunkt er, at man kan indsætte en begunstiget til at modtage sin pension, hvis man ikke ønsker, den skal tilfalde nærmeste pårørende.

Jeg ved ikke, hvilken pensionsordning du har, men der findes pensionsordninger, hvor det ikke er muligt at indsætte en begunstiget. Det kan for eksempel være, at der er tale om en ægtefællepension, som tilfalder ægtefællen, eller en børnepension, som tilfalder ens livsarvinger.

Vilkårene for din pension står nærmere beskrevet i din aftale om pensionsordning, men disse aftaler kan være lidt uoverskuelige at læse. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte dit pensionsselskab for at høre, hvad der er baggrunden for, at du ikke kan indsætte en begunstiget.

Alternativt skal du læse din aftale om pensionsordning igennem eller kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med at gennemgå den.

Hvis du hverken har børn, ægtefælle eller forældre, er det ifølge arveloven dine søskende, der arver efter dig. Hvis du kun har din søster, vil hun være enearving efter dig. Hvis din pensionsordning går ind i boet, vil hun derfor modtage den som en del af sin arv.

Hvis du har flere søskende, men kun ønsker, at din søster skal arve, skal du oprette et testamente, hvor du begunstiger hende. På den måde vil hun modtage hele arven efter dig, inklusive din pensionsordning, hvis den indgår i boet.

Bedste hilsner Louise

Fakta

Hvis et dødsbo er insolvent – det vil sige, at der er mere gæld end aktiver – er det en fordel, at pensionsordningen bliver udbetalt uden om boet. Hvis pensionsordningen indgår i et insolvent bo, vil den nemlig blive brugt til at betale boets gæld. Men hvis pensionen skal udbetales til arvingerne uden om boet, har kreditorerne ikke krav på at få del i den.

Louise Vinkle er advokat med speciale i familie- og arveret. Har du et spørgsmål, som du ønsker besvaret, kan du sende det til [email protected]